Działania WPISY
baner DZIĘKUJEMY(1)

Dziękujemy za 1 %

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy przekazali nam 1% podatku. Otrzymaliśmy w tym roku 138 693,77 zł. To dla nas ogromna radość, że obdarzyli nas Państwo zaufaniem i chcecie wspólnie z nami dbać o świecką Polskę oraz prawa mniejszości bezwyznaniowej. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na działania i rozwój projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach […]
BB-ROWNOSCwSZKOLE-3

Spowiedź w „kantorku wuefistów” – interwencja fundacji

W dniu 24.03.2017r. Fundacja Wolność od Religii, w imieniu zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kamionkach przy ul. Mieczewskiej 36, wysłała pismo do Wielkopolskiej Kurator Oświaty z prośbą o przywrócenie charakteru szkoły publicznej oraz zapewnienie przestrzegania praw uczniów, wynikających z Konstytucji RP przez dyrektora szkoły. W dniach 20-21.03.2017r. w szkole zorganizowano rekolekcje wielkopostne. […]
17240335_822297454592754_7309877597539510329_o

Rekolekcje to spowiedź i msze w szkołach? – interwencja fundacji

W dniu 20.03.2017r. Fundacja skierowała pisma do Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz do Pana Jana Zadory, dyrektora LO w Suchej Beskidzkiej, z prośbą o wskazanie podstawy prawnej organizowania rekolekcji wielkopostnych na terenie szkół publicznych. W dniu 9 marca 2017 roku w krakowskim dodatku do „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł pod tytułem „Spowiedź w […]
baner 700x300 10

Warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Dz.U.1992.36.155 z dnia 1992.04.24 Status: Akt obowiązujący. Wersja od: 1 września 2017 r. 9 maja 1992 r.,1 września 1992 r. § 14 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem 1 […]
20161112_143806

Religia jako przedmiot obowiązkowy wyklucza dzieci niereligijne – Fundacja wyjaśnia w kolejnym piśmie do Kuratorium Oświaty

W dniu 14.11.2016r. Fundacja zwróciła się z pismem do Dyrektor Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Bonum Futurum (63-004 Tulce) , z prośbą o podjęcie działań mających na celu przywrócenie treści statutu placówki do stanu rzeczy zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Pełna treść pisma: Pismo do SP Bonum Futurum 14.11.2016 religia obowiązkowa.pdf Do dnia 26.06.2017r. Fundacja nie […]
plakat-etyka

Religia w szkole okiem ucznia – list do fundacji

Zacznę od tego, że zajęcia religii są w środku zajęć obowiązkowych co sprawia, że muszę czekać 45 min na następną lekcję (2 razy w tygodniu). Moim zdaniem takowe zajęcia powinny odbywać się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, a najlepiej to w kościele. Druga sprawa jak sama nazwa mówi „religia”, a nie „chrześcijaństwo” z opowiadań […]
plakat-etyka

Jak zwolnić się z zajęć z religii w trakcie roku szkolnego?

Rodzice w imieniu ucznia lub pełnoletni uczniowie samodzielnie mogą zrezygnować z uczestnictwa w lekcjach. Wymagane jest jedynie złożenie w szkole pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej o warunkach składania rezygnacji: „Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w każdym czasie. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie szkoły […]
post-na-ms-dot-wypis-z-rozporzadzenia

Religia w środku planu zajęć nawet jeśli blisko 30% uczniów nie uczęszcza – interwencja fundacji

W dniu 13.09.2017r. Fundacja, na wniosek rodziców i uczniów, zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły nr 113 we Wrocławiu z prośbą o zmianę Planu Zajęć dla klasy IV B, tak aby religia rzymskokatolicka była pierwszą lub ostatnią godziną lekcyjną. „Od rodziców uczniów uczęszczających do zarządzanej przez Państwa publicznej placówki oświatowej, otrzymaliśmy informację, że nadobowiązkowe […]
niktniemoc5bcebyc487zmuszany0adouczestniczeniaani0adonieuczestniczenia0awpraktykachreligijnych0a-default

Mój syn nie wie co to Bóg, nie był w Kościele, ale tak naprawdę musi chodzić na religię rzymskokatolicką

Chciałam się z Państwem podzielić moimi pierwszymi doświadczeniami w ścieżce edukacyjnej mojego dziecka. Mieszkam w małej wsi w województwie śląskim. W tym roku moje dziecko dostało się do przedszkola publicznego. Syn znajduje się w grupie 3-4 latków. Oprócz zajęć z angielskiego i rytmiki znalazła się również religia. Ja jako ateistka od razu zapytałam się o […]
ulotka-rownoscwszkole-rys2

Etyka w szkole – prawa rodziców i uczniów

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego, chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na następujące zagadnienia związane z poszanowaniem uprawnień rodziców i uczniów szkół publicznych.
FUNDACJA WOLNOŚĆ OD RELIGII

Stanowisko Fundacji Wolność od Religii w sprawie nowej podstawy programowej WDŻ

Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec założeń dydaktycznych i wychowawczych oraz treści nauczania zawartych w nowej podstawie programowej dla przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie (Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego 2017). W naszej opinii ów dokument jest przejawem niebywałej arogancji przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, jego autorzy zdecydowali się na próbę narzucenia wszystkim uczniom katolickiego punktu widzenia na kwestie […]
plakat-etyka

W przedszkolu, za karę, wyprowadzamy dzieci z sali podczas religii – list nauczycielki do Fundacji

Dzień dobry, Jestem  nauczycielką wychowania przedszkolnego i bardzo nurtuje mnie problem, który zaistniał w mojej placówce. Chodzi oczywiście o lekcje religii i związaną z tym dyskryminację dzieci, które nie uczęszczają i za karę są wyprowadzane z grupy, w której czują się bezpiecznie. Jako wychowawca nie mogę patrzeć na takie działania, dlatego zwracam się o pomoc […]
post-na-ms-dot-wypis-z-rozporzadzenia

Usprawiedliwianie nieobecności w szkole w czasie rekolekcji, w opinii MEN – interwencja Fundacji

Czy rodzic zobowiązany jest do usprawiedliwiania nieobecności dziecka w dniach kiedy odbywają się rekolekcje, jeżeli odmówi posłania go na zajęcia opiekuńcze – np. bierny pobyt w bibliotece – które proponuje szkoła? Kiedy musimy usprawiedliwiać nieobecność dziecka w szkole w czasie rekolekcji? Fundacja pyta MEN. W dniu 13.04.2017r. w związku z wątpliwościami, z którymi zgłaszają się […]
mszaobowiazkowapodleze

Udział uczniów we mszy z okazji rocznicy kanonizacji patronki szkoły obowiązkowy – interwencja Fundacji

W dniu 06.06.2017r. Fundacja skierowała pismo do Kuratorium Oświaty w Krakowie, z prośbą o podjęcie pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ogłoszeniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Podłężu, Pana Tomasza Toboli, z którego wynika, że udział uczniów we mszy jest obowiązkowy. Wnosimy o przekazanie sprawy do […]
17436088_828522690636897_Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Rumi

Spowiedź w salach lekcyjnych szkoły publicznej na Ursynowie – interwencja Fundacji

W dniu 22 marca 2017 roku w warszawskim dodatku do „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł Pani Olgi Stawińskiej pod tytułem „Dzień pokutny w szkole na Ursynowie. Księża zapraszają do spowiedzi w salach lekcyjnych„, będący następstwem skargi babci ucznia Szkoły Podstawowej nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty. W ww. artykule zamieszczono cytat z wypowiedzi Burmistrza […]
zaproszenie na mszę przasnysz

Burmistrz i Rada Miasta zapraszają na mszę rzymskokatolicką za pośrednictwem strony urzędu – interwencja Fundacji

W dniu 26.04.2017r. Fundacja w odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od mieszkańców Przasnysza, zwróciła się do Burmistrza Przasnysza oraz Rady Miejskiej z prośbą o przywrócenie charakteru świeckiego urzędom publicznym w Przasnyszu. W ostatnich dniach na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysza pojawił się następujący komunikat: „Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu Burmistrz Przasnysza zapraszają na uroczystą Mszę Świętą […]
20160223_142731[1]

Podręcznik dla klasy III prawie jak katechizm – interwencja Fundacji

W dniu 16.10.2015 w związku ze skargami rodziców, które wpłynęły do fundacji związanymi z treściami zawartymi w podręczniku „Od A do Z. Radosne odkrywanie świata” dla klas III szkoły podstawowej autorstwa Joanny Białobrzeskiej, wydanego przez Wydawnictwo Didasko (Warszawa, 2014) zwróciliśmy się z prośbą do Minister Edukacji Narodowej o jego natychmiastowe wycofanie. Podręcznik ma charakter konfesyjny, […]
szkoła to nie kościół.jpg

Szkoła upubliczniła listę uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach – interwencja Fundacji

W dniu 12.04.2017r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Warszawie z wnioskiem o przeprowadzenie działań nadzorczych, w związku z opublikowaniem listy uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach wielkopostnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Ze względu na odbywające się rekolekcje wielkopostne, przez 3 dni, w szkole odbywały się wyłącznie dwie pierwsze lekcje, a […]