Podręczniki-dyskryminacja WPISY
FUNDACJA WOLNOŚĆ OD RELIGII

Stanowisko Fundacji Wolność od Religii w sprawie nowej podstawy programowej WDŻ

Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec założeń dydaktycznych i wychowawczych oraz treści nauczania zawartych w nowej podstawie programowej dla przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie (Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego 2017). W naszej opinii ów dokument jest przejawem niebywałej arogancji przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, jego autorzy zdecydowali się na próbę narzucenia wszystkim uczniom katolickiego punktu widzenia na kwestie […]
20160223_142731[1]

Podręcznik dla klasy III prawie jak katechizm – interwencja Fundacji

W dniu 16.10.2015 w związku ze skargami rodziców, które wpłynęły do fundacji związanymi z treściami zawartymi w podręczniku „Od A do Z. Radosne odkrywanie świata” dla klas III szkoły podstawowej autorstwa Joanny Białobrzeskiej, wydanego przez Wydawnictwo Didasko (Warszawa, 2014) zwróciliśmy się z prośbą do Minister Edukacji Narodowej o jego natychmiastowe wycofanie. Podręcznik ma charakter konfesyjny, […]
patyki i patyczki 002

NA JĘZYKU POLSKIM PRAWIE JAK NA RELIGII – PISMO FUNDACJI DO MEN W SPRAWIE KSIĄŻKI KS. J. TWARDOWSKIEGO

W dniu 26.10.2015 w liście do Minister Edukacji Narodowej fundacja zwróciła się z prośbą o podjęcie działań zapobiegających dyskryminacji dzieci rodziców należących do mniejszości bezwyznaniowej. W wielu publicznych szkołach podstawowych na liście lektur dla klas III znajduje się książka „Patyki i Patyczaki” autorstwa ks. Jana Twardowskiego. Książka ta ma charakter konfesyjny, a treści w niej […]

MEN AKCEPTUJE PODRĘCZNIK DO J. POLSKIEGO, KTÓRY PRZYPOMINA TEN DO RELIGII

W dniu 05.08.2015 otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającą opinię rzeczoznawczyń, które odniosły się do zarzutów przedstawionych przez fundację w piśmie z 12 marca 2015r. Fundacja wysłała pismo do MEN w sprawie treści umieszczonych w podręczniku do j. polskiego „Jutro pójdę w świat” dla klasy VI. Na pismo wysłane w tej sprawie do wydawcy […]

LIST DO MEN W SPRAWIE PODRĘCZNIKA „KU DZIECKU”

W dniu 08.01.2015 fundacja wysłała pismo do MEN w sprawie zapisów ujętych w podręczniku „Ku dziecku”. „Zastrzeżenia Fundacji budzą niektóre z treści wskazanych w dziewiątej z ww. kategorii, obejmującej cele z obszaru zdolności egzystencjalnych, tj.: – kształtowanie moralności religijnej (zwracanie uwagi na bycie dobrym dla innych ludzi, a także dla zwierząt), – tworzenie okazji do […]

„Dobry” to „religijny” wg. podręcznika dla klasy VI – interwencja Fundacji

W dniu 18.11.2103 wysłaliśmy pismo interwencyjne do MEN w sprawie podręcznika do jęz. polskiego dla klasy VI „Jutro pójdę w świat”. Znalazł się w nim wiersz „Kain i Abel”, a pod nim bank słówek, które mogą się uczniom przydać. W jednej rubryce „dobry”, a w drugiej „zły” i do tego szereg określników. Pod rubryką „dobry” […]