Rekolekcje/jasełka WPISY
stanowisko men w sprawie rekolekcji

Rekolekcje – jakie zmiany od września 2017 roku wprowadziła minister A. Zalewska?

Od września 2017 roku Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zmieniła zasady organizowania rekolekcji w szkołach publicznych (rozporządzenie zmieniające z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 1147) weszło w życie z dniem 1 września 2017r.). Rozporządzenie poza dostosowaniem treści do obowiązującego od […]
BB-ROWNOSCwSZKOLE-3

Spowiedź w „kantorku wuefistów” – interwencja fundacji

W dniu 24.03.2017r. Fundacja Wolność od Religii, w imieniu zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kamionkach przy ul. Mieczewskiej 36, wysłała pismo do Wielkopolskiej Kurator Oświaty z prośbą o przywrócenie charakteru szkoły publicznej oraz zapewnienie przestrzegania praw uczniów, wynikających z Konstytucji RP przez dyrektora szkoły. W dniach 20-21.03.2017r. w szkole zorganizowano rekolekcje wielkopostne. […]
17240335_822297454592754_7309877597539510329_o

Rekolekcje to spowiedź i msze w szkołach? – interwencja fundacji

W dniu 20.03.2017r. Fundacja skierowała pisma do Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz do Pana Jana Zadory, dyrektora LO w Suchej Beskidzkiej, z prośbą o wskazanie podstawy prawnej organizowania rekolekcji wielkopostnych na terenie szkół publicznych. W dniu 9 marca 2017 roku w krakowskim dodatku do „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł pod tytułem „Spowiedź w […]
post-na-ms-dot-wypis-z-rozporzadzenia

Usprawiedliwianie nieobecności w szkole w czasie rekolekcji, w opinii MEN – interwencja Fundacji

Czy rodzic zobowiązany jest do usprawiedliwiania nieobecności dziecka w dniach kiedy odbywają się rekolekcje, jeżeli odmówi posłania go na zajęcia opiekuńcze – np. bierny pobyt w bibliotece – które proponuje szkoła? Kiedy musimy usprawiedliwiać nieobecność dziecka w szkole w czasie rekolekcji? Fundacja pyta MEN. W dniu 13.04.2017r. w związku z wątpliwościami, z którymi zgłaszają się […]
17436088_828522690636897_Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Rumi

Spowiedź w salach lekcyjnych szkoły publicznej na Ursynowie – interwencja Fundacji

W dniu 22 marca 2017 roku w warszawskim dodatku do „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł Pani Olgi Stawińskiej pod tytułem „Dzień pokutny w szkole na Ursynowie. Księża zapraszają do spowiedzi w salach lekcyjnych„, będący następstwem skargi babci ucznia Szkoły Podstawowej nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty. W ww. artykule zamieszczono cytat z wypowiedzi Burmistrza […]
szkoła to nie kościół.jpg

Szkoła upubliczniła listę uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach – interwencja Fundacji

W dniu 12.04.2017r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Warszawie z wnioskiem o przeprowadzenie działań nadzorczych, w związku z opublikowaniem listy uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach wielkopostnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Ze względu na odbywające się rekolekcje wielkopostne, przez 3 dni, w szkole odbywały się wyłącznie dwie pierwsze lekcje, a […]
szkoła to nie kościół.jpg

Billboardowa kampania społeczna „Szkoła to nie kościół”

W kwietniu 2017 r. Fundacja Wolność od Religii rozpoczyna swoją piątą billboardową kampanię społeczną. Plakaty z grafiką przedstawiającą ucznia wypisującego kredą na tablicy hasło „Szkoła to nie kościół” pojawią się w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju (lista lokalizacji poniżej). Apel kampanii. Domagamy się, by szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich dzieci w każdym […]
rekolekcjegdyniaosw

Fundacja pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie organizowania rekolekcji w szkołach

Fundacja przez kilka ostatnich lat otrzymała dziesiątki maili i pism, w których zarówno uczniowie, rodzice jak również nauczyciele wskazują, iż sposób organizowania rekolekcji w niektórych placówkach publicznych uwłacza ich osobistej godności, naraża dzieci na ostracyzm ze strony grupy rówieśniczej lub społeczności lokalnej, a przede wszystkim wskazuje na nierówne traktowanie ze względu na wyznanie (bądź jego […]
rzeczpospolitapolska0ajestpac584stwemc59bwieckim2c0aneutralnymwsprawachreligiiiprzekonac5840a0a0a0a-default

Jasełka, konkursy kolęd, wigilie, wszystko w szkole i zamiast lekcji – list do fundacji

W wielu klasach, w naszej SP organizowane są jasełka (oczywiście próby odbywają się kosztem lekcji, a wartość artystyczna tych przedstawień jest wątpliwa, ale ok). W szkole organizowane są Szkolne Jasełka: „JASEŁKA DLA RODZICÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY NA JASEŁKA, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 22 GRUDNIA 2016 ROKU O GODZINIE 17:00 W SALI GIMNASTYCZNEJ. W […]
rodzicemajc485prawodo0awychowaniadziecizgodnie0azwc582asnymiprzekonaniami0awychowanietopowinno0auwzg-default

Jasełka w szkole prowadzą do dyskryminacji – list do Fundacji

Piszę do Was w stanie pewnej desperacji dotyczącej kolejnej sytuacji wkraczania religii katolickiej w życie szkolne. Moja córka nie chodzi na religię. Jestem ateistką i postanowiłam konsekwentnie wychowywać dziecko w światopoglądzie wolnym od dogmatów religijnych. Córkę zapisałam na etykę w I klasie, czyli w zeszłym roku i także w tym roku. Oczywiście zajęć etyki nie było […]
niktniemoc5bcebyc487obowic485zany0aprzezorganywc582adzypublicznej0adoujawnieniaswojego0ac59bwiatopog-default

O rekolekcjach, indoktrynacji, wymuszaniu udziału w obrzędach katolickich – list do fundacji

Jakże się cieszę, że istnieje taka fundacja – Wolność od religii. Już myślałam, że w naszym kraju nie ma nawet kilkunastu ludzi chcących uwolnić się od wszechobecnej religii katolickiej.  Co prawda do wolności to nam jeszcze daleko, ale przynajmniej ktoś podejmuje jakieś działania. Teraz, przy obecnych władzach te działania mogą być wielce ryzykowne. Nie o […]
niktniemoc5bcebyc487zmuszany0adouczestniczeniaani0adonieuczestniczenia0awpraktykachreligijnych0a-default

LIST DO FUNDACJI OD NAUCZYCIELA NIEKATOLIKA W SPRAWIE REKOLEKCJI W SZKOŁACH

Radosne oczekiwanie na piękny czas świąt wielkanocnych (dla katolików święty dla niekatolików kojarzący się z odpoczynkiem i wolnością od zadań zawodowych) jest w szkołach w całym kraju przerywane przymusem (dla nauczycieli bo nie dla uczniów) uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych. Jestem nauczycielem w jednej ze szkół podstawowych i wraz z innymi nauczycielami otrzymałem polecenie służbowe odprowadzenia […]
BB-ROWNOSCwSZKOLE-1

MEN PRZYPOMINA O ZASADACH DOTYCZĄCYCH ORGANIZOWANIA REKOLEKCJI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczace-organizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.html Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to […]

W PONIEDZIAŁEK MSZA, WE WTOREK MSZA I APEL, W CZWARTEK MSZA. SZKOŁA PUBLICZNA NR 7 W TYCHACH – PISMO FUNDACJI DO DYREKCJI

W dniu 03.11.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tychach w sprawie rekolekcji w szkole. Zgodnie z informacją wysłaną do rodziców przez wychowawców klas w nadchodzącym tygodniu, w miejsce zajęć dydaktycznych Dyrektor szkoły zaplanował msze w Kościele rzymskokatolickim. Tygodniowy Plan Zajęć wygląda następująco: 9.11.2015 godz. 11.15 – 12.00 Msza Św. 10.11.2015 […]
indeks1

REKOLEKCJE ZAMIAST LEKCJI – PISMO FUNDACJI DO KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

W dniu 16.12.2015 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Gdańsku z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej praktyki organizowania rekolekcji adwentowych w miejsce obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 21 w Gdyni, znajdującej się przy ul. Jana z Kolna 5. Prosimy o wskazanie podstawy prawnej umożliwiającej Dyrekcji szkoły segregowanie uczniów podczas realizacji tygodniowych planów […]

JAK ŚWIĘTY PATRON WPŁYWA NA ŻYCIE SZKOŁY?

Artykuł GW z 16.01.2015 o naszych wynikach badań ankietowych dyrektorów szkół, które prowadziliśmy podczas realizacji projektu „Równość w szkole”. „W co trzeciej placówce – przed Bożym Narodzeniem – nauczyciele organizują w trakcie lekcji próby do jasełek. – W prawie 18 procentach szkół rekolekcje organizowane są czasami na terenie szkoły – mówi Dorota Wójcik, szefowa Fundacji […]

Próby do jasełek przez dwa tygodnie! Zamiast lekcji. – list do fundacji

„Witam, i ja dorzucę swoją ‚cegiełkę’ do opowieści jasełkowych w polskiej szkole publicznej. Od dwóch tygodni moje dziecko regularnie nie ma planowych zajęć typu lekcje angielskiego, przyrody, wf’u,  gdyż w zamian dzieci z klasy mają… próby jasełek. Dzieje się tak w środku dnia szkolnego, więc nie ma możliwości  ‚manewrowania’ typu późniejsze pójście do szkoły ( […]

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – MEN ODPOWIADA

W związku z tym, iż otrzymujemy sygnały o niezgodnym z Rozporządzeniem MEN z 1992 trybie organizowania Rekolekcji wielkopostnych w szkołach postanowiliśmy wysłać do zgłoszonych placówek informację z prośbą o zaniechanie takich praktyk. W dniu 03.03.2014 wysłaliśmy również zapytanie do MEN jak powinna odbywać się organizacja rekolekcji. Poniżej załączamy treść korespondencji: Pismo do Dyrekcji w sprawie […]

Jasełka w szkole – interwencja fundacji

W dniu 29.11.2013 wysłaliśmy pismo do Minister Edukacji związane z organizacją jasełek w polskich szkołach i przedszkolach publicznych w ramach podstawy programowej i zajęć obowiązkowych. Poniżej znajdą Państwo skany korespondencji z MEN oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich: List_do_MEN_jaselka 23112013.pdf Odpowiedź MEN jaselka 15012014.pdf Odpowiedź fundacji na list MEN jaselka 21012014.pdf Druga odp. MEN jaselka 10022014.pdf   […]