Celem edukacji w tej szkole publicznej jest rozwijanie wartości głoszonych przez JP II – interwencja fundacji

W dniu 2 marca fundacja zwróciła się z pismem do dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, wnioskując o zmianę zapisów statutu szkoły, przyjętego Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 27/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. poprzez uchylenie następujących postanowień:

  1. par. 72 ust. 4 Statutu, zgodnie z którym: „Szkoła  corocznie  w  miesiącu  październiku obchodzi  uroczyście  Święto  Patrona  Szkoły, którym jest Jan Paweł II. W związku z obchodami może ulec zmianie dzienny rozkład zajęć. W  ramach  obchodów  Święta Patrona  Szkoły  uczniowie  uczestniczą  w  mszy  świętej  z zachowaniem zasady dobrowolności.”
  2. par. 72 ust. 5 Statutu, zgodnie z którym: „Szkoła  wpisując  w  program  obchodów  Święta Patrona  mszę  świętą  uwzględnia  wolę rodziców  uczniów,  a  także  uznaje  znaczenie postaci  Jana  Pawła  II,  która  jednoznacznie kojarzy się z określonym wyznaniem.”
  3. par. 3 ust. 2 pkt 2 Statut, zgodnie z którym: „Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu rozwijanie postaw i wartości zgodnie  z nauką głoszoną przez Patrona Szkoły Jana Pawła II

Pełna treść pisma:

Pismo w sprawie statutu szkoły im. JPII Zielonki.pdf

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestTumblrWykopGoogle GmailEmailWordPressPrint