Maj 2013 do dziś

Uncategorized

Kampania społeczna “Religia i etyka w szkole” w ramach której zespół Fundacji podejmuje szereg interwencji w obszarze edukacji, związanych z dyskryminującymi praktykami wobec mniejszości bezwyznaniowej i mniejszości religijnych. Fundacja w konsekwencji otrzymywanych zgłoszeń i próśb od rodziców, uczniów i nauczycieli podejmuje się prób ograniczenia zjawiska wykluczenia mniejszości poprzez prowadzoną korespondencję z władzami oświatowymi i rządowymi. Interwencje dokumentujemy na naszej stronie internetowej w zakładce: Działania.