Oświadczenia o nieuczęszczaniu na religię są niezgodne z prawem – apel fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Nie podpisujcie takich oświadczeń! Oświadczenia negatywne są niezgodne z prawem. Religia jest przedmiotem dodatkowym i nikt nie ma prawa żądać od Was wypisywania dziecka. Kwestia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka uregulowana jest Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku  § 3 „Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole”.
Zgłaszajcie do nas szkoły, które wymagają tego rodzaju bezprawnych oświadczeń. Do wszystkich zgłoszonych szkół wyślemy list informacyjny.

Poniżej zamieszczamy przykład niewłaściwego oświadczenia: