LIST DO MEN W SPRAWIE ZMIAN W TREŚCI ROZPORZĄDZENIA

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

17 marca 2014 Fundacja wysłała list do MEN zawierający uwagi w związku z planowaną zmianą treści Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Poniżej treść listu:
http://wolnoscodreligii.pl/data/uploads/17032014uwagidorozporz.pdf
Odpowiedź MEN z dnia 23.04.2014

http://wolnoscodreligii.pl/data/uploads/men23042014nowelizacja.pdf