INFORMACJA MEN W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ Z ETYKI W SZKOŁACH

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

http://men.gov.pl/index.php/1181-informacja-w-sprawie-zasad-organizowania-nauki-religii-i-etyki-w-roku-szkolnym-2014-2015