WZÓR OŚWIADCZENIA O UCZESTNICZENIU W LEKCJACH ETYKI/RELIGII

Aktualności

Wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych ucznia/uczennicy o uczestniczeniu w lekcjach etyki/religii do pobrania ze strony rownoscwyznania.org. Strona projektu Fundacji na Rzecz Róznorodności Polistrefa.