DOJAZD NA ETYKĘ ZAPEWNIA SZKOŁA?

Aktualności Religia/etyka w szkole

„Przepisy zobowiązują organ prowadzący szkołę do zapewnienia uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. A do ukończenia przez dziecko 7 lat także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka komunikacją publiczną, gdy droga z domu do szkoły przekracza ustawowe odległości (3 km uczniowie klas I-IV oraz 4 km klas V i VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów)”.

Wielu dyrektorów radzi sobie z organizacją lekcji etyki… skutecznie zniechęcając „wstępnie zainteresowanych”. Jeśli jednak ktoś się uprze, to jest problem. Kto ma odpowiadać za dzieciaka, który pokonywać ma tramwajem 10 przystanków, a potem jeszcze spory kawałek pieszo i oczywiście z powrotem? W każdą stronę to ponad 7 km.

Nie znam szkoły, w której nauczyciel pozwoli sobie na wypuszczenie ucznia bez opieki: na konkurs, do kina, na zawody etc. Dlaczego lekcje etyki miałyby się wyłamywać z tej reguły? ”

Cały tekst:
http://czestochowa.gazeta.pl/na etykę 11_letni_uczen_musi_jechac_tramwajem.html