Historia

Fundacja Wolność od Religii została powołana z chęci podejmowania działań związanych z informowaniem opinii publicznej w kwestiach dotyczących ateizmu, promowaniem konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła i Państwa, a także zapobiegania praktykom dyskryminacyjnym wobec mniejszości bezwyznaniowej. Kroki milowe Fundacji Wolność od Religii: Czerwiec 2011 Podpisanie aktu założycielskiego przez fundatorów Dorotę Wójcik oraz Andrzeja Wójcika (zbieżność nazwisk). Luty … Czytaj dalej Historia