Eucharystia jako wydarzenie szkolne – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 28.08.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu, Pani Jolanty Sznajder w związku z informacjami, opublikowanymi na stronie internetowej szkoły, dotyczącymi „wydarzenia szkolnego – Eucharystia” zaplanowanego na dzień 2.09.2015 w godzinach obowiązkowych zajęć szkolnych. Zwróciliśmy się z pytaniem: Czy dyrektor szkoły jest organizatorem mszy i stanowi ona obowiązkowe zajęcia szkolne? Czy prawdą jest, iż msza w obrządku rzymskokatolickim będzie jedynym wydarzeniem szkolnym w tym dniu? Czy jest to dzień wolny od zajęć szkolnych dla dzieci należących do mniejszości religijnych oraz mniejszości bezwyznaniowej? Czy nauczyciele zostali zaproszeni do udziału we mszy czy też ich udział jest obowiązkowy?

Pełna treść pisma:
Eucharystia wydarzenie szkolne.pdf

eucharystia wydarzenie szkolne

Dnia 07.09.2015 otrzymaliśmy odpowiedź ze szkoły. Skan pisma:
Skan pisma z dm. 02.09.2015.pdf

W odpowiedzi dn. 08.09.2015 ponownie wysłaliśmy pismo do szkoły. Skan pisma:
PIsmo nr 2 do Szkoły Muzycznej Bytom.pdf