ETYKA O 7 RANO – SZKOŁY ZNIECHĘCAJĄ DO ETYKI JAK TYLKO MOGĄ

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

15 października fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w sprawie lekcji etyki organizowanych w bardzo wczesnych godzinach porannych tj. o godz. 7.00. Religia umieszczona została pomiędzy innymi zajęciami obowiązkowymi jak np. j. polski i matematyka. Wielu uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach etyki rozpoczyna w danym dniu zajęcia obowiązkowe w godzinach popołudniowych co powoduje, iż pomiędzy lekcją etyki a zajęciami obowiązkowymi mają kilkugodzinne „okienko”. Ta sytuacja w odczuciu rodziców uczniów zainteresowanych uczestniczeniem dziecka w lekcjach etyki jest przykładem nierównego traktowania i celową próbą zniechęcenia ich dzieci do udziału w zajęciach etyki.

Skan pisma:

Etyka o 7 warszawa SP nr 4.pdf