Pytanie „Czy dziecko będzie uczęszczało na religię?” we wniosku o przyjęcie do szkoły rejonowej to łamanie prawa

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Fundacja w dniu 13.10.2015 wysłała pismo do Kuratorium w Katowicach w sprawie formularzy i wniosków (naruszających konstytucyjne prawa rodziców do wolności wyznania i wychowywania dzieci) obowiązujących w publicznej szkole podstawowej Nr 40 w Sosnowcu. Działania Dyrekcji tej szkoły zdają się wskazywać na celowe zniechęcenie uczniów do uczestniczenia w lekcjach etyki.

Pismo do Kuratorium Katowice w spr. SP 40 13102015.pdf

W dniu 18.11.2015 otrzymaliśmy odpowiedź z Kuratorium, które informuje, iż potwierdzono nieprawidłowości dotyczące zapisów w Statucie Szkoły, w tym w oświadczeniu rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii. Ponadto pouczono dyrektora o konieczności rzetelnego informowania rodziców o możliwości uczęszczania dziecka jednocześnie na zajęcia religii i etyki.

Pismo z Kuratorium w Katowicach z dn. 12.11.2015 odpowiedź na skargę fundacji.pdf