Msza z okazji Dni Papieskich zamiast lekcji – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 20.10.2015 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z prośbą o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie wydarzeń, które miały miejsce w publicznym Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła IIw Zgorzelcu. Otrzymaliśmy informację, iż w dniu 12.10.2015 w szkole zostały zorganizowane rekolekcje, w których obowiązkowo brali udział również uczniowie nie uczęszczający na religię (!). Ponadto w dniu 16.10.2015 w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych uczniom zorganizowano wyjście na mszę do Kościoła rzymskokatolickiego z okazji Dni Papieskich. Po mszy w szkole odbył się uroczysty apel z tej okazji. Udział we mszy był obowiązkowy, a uczniowie którzy nie chcieli wziąć udziału musieli przynieść zgodę od rodziców i usprawiedliwienie nieobecności.

Pełna treść wysłanego pisma:

Pismo do KO Wrocław w sprawie mszy.pdf

W piśmie, które fundacja otrzymała w dn. 24.11.2015 r. Kuratorium wyjaśnia, iż szkoła obchodzi Dni Papieskie w Kościele ze względu na chęć uhonorowania patrona szkoły, Jana Pawła II. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię nie idą do Kościoła ale biorą udział w obowiązkowych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. Mogą, w miejsce zajęć opiekuńczych pójść również „dobrowolnie” na mszę. Rada Rodziców wyraziła zgodę na udział uczniów uczęszczających na religię w mszach związanych z ważnymi uroczystościami szkolnymi. Wynika to z prawa rodziców 208 uczniów, którzy wyrazili zgodę na udział w lekcjach katechezy (z 250 wszystkich uczniów). Rada Rodziców zdecydowała, że dla 208 uczniów szkoła publiczna może organizować wyjścia na msze zamiast innych obowiązkowych zajęć szkolnych. Ponadto nikt z rodziców 42 (!!!) uczniów, którzy nie są zapisani na religię nie złożył deklaracji udziału w lekcjach etyki. Dlatego też, uczniowie, którzy nie są zapisani na religię, a szkoła w tym czasie zapewnia im opiekę muszą przynosić usprawiedliwienie nieobecności (w tym wypadku nieobecności na mszy) tak samo jak muszą usprawiedliwiać brak obecności w szkole podczas lekcji katechezy.

Takie rzeczy tylko w Polsce 🙁

Odpowiedź z Kuratorium Wrocław po kontroli doraźnej w Gimnazjum JP II.pdf