Podręcznik dla klasy III prawie jak katechizm – interwencja fundacji

Aktualności Działania Podręczniki

W dniu 16.10.2015 w związku ze skargami rodziców, które wpłynęły do fundacji związanymi z treściami zawartymi w podręczniku „Od A do Z. Radosne odkrywanie świata” dla klas III szkoły podstawowej autorstwa Joanny Białobrzeskiej, wydanego przez Wydawnictwo Didasko (Warszawa, 2014) zwróciliśmy się z prośbą do Minister Edukacji Narodowej o jego natychmiastowe wycofanie. Podręcznik ma charakter konfesyjny, a treści w nim zawarte wykluczają uczniów należących do mniejszości bezwyznaniowej i wyznaniowych. Informacje powyższe potwierdza również opinia eksperta, dr Adama Kalbarczyka, adiunkta Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie przygotowana na prośbę fundacji i załączona do pisma.

Skan korespondencji:
Pismo do MEN w spr. podręcznika do nauczania pocz. Didasko.pdf

W dniu 23.02.2016 wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa, które w sprawie podręcznika zwróciło się o opinię do rzeczoznawców. W ocenie rzeczoznawców nie ma podstaw do wydania decyzji o cofnięciu dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika „Od A do Z. Radosne odkrywanie świata” dla klas III.

Pełna treść pisma z dn. 12.02.2016:
Odpowiedź MEN w sprawie podręcznika Didasko dla kl. III.pdf

Odpowiedź z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 08.07.16r.pdf

W dniu 23.09.2016 r. Fundacja zwróciła się z prośbą o podjęcie działań przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w sprawie przedstawionej przez nas Ministerstwu Edukacji Narodowej opinii i ekspertyzy, iż podręcznik „Od A do Z. Radosne odkrywanie świata” dla klas III szkoły podstawowej jest niezgodny z Konstytucją RP.

Pełna treść pisma:
Pismo 2 do RPO z 230916 w sprawie podrecznika „Od A do Z”.pdf

W dniu 13.12.2016r. otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik poprosił MEN o ponowne zajęcie stanowiska w tej sprawie, a przede wszystkim odniesienie się do naszego argumentu, że zawarcie spornych treści w podręczniku, może prowadzić do faktycznego naruszania art. 53 ust. 7 Konstytucji przez pracowników systemu oświaty.

Pełna treść pisma:
Odp. RPO w sprawie podręcznika „od a do Z”.pdf

Dnia 26.04.2017r. Fundacja otrzymała kolejne pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich. Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej podtrzymało wyrażony wcześniej pogląd, że treści zawarte w podręczniku mają charakter informacyjny, a nie konfesyjny.

Pełna treść pisma:
Pismo nr 3 RPO w sprawie podrecznika 210417.pdf

Na zdjęciu fragment opinii rzeczoznawczyni:

20160223_142731[1]