Sprawozdania Roczne

Aktualności O Fundacji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2018R.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2017R.:

rachunek zysków i strat 2017.pdf

bilans 2017.pdf

wprowadzenie 2017.pdf

Sprawozdanie do ministerstwa za 2017.pdf

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2016R.:

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji WoR za 2016.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania za 2016r.pdf

Rachunek zysków i strat za 2016r.pdf

Bilans za 2016r.pdf

Informacja dodatkowa za 2016r.pdf

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2015R.:

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok.pdf

Bilans za 2015.pdf

Rachunek zysków i strat za 2015 r.pdf

Informacja dodatkowa za 2015.pdf

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2014r.:

Sprawozdanie merytoryczne za 2014.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia.pdf

Rachunek zyskow i strat 2014.pdf

Bilans za 2014.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf

Sprawozdanie merytoryczne do Ministra AiC za 2014.pdf

Uzupełnienie sprawozdań 2012-2014.pdf

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2013r.:

Wprowadzenie do sprawozd. finans. za 2013.pdf

Bilans 2013.pdf

Rachunek zysków i strat 2013.pdf

Sprawozdanie dla Ministra za 2013.pdf

Uzupełnienie sprawozdań 2012-2014.pdf

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2012r.:

Wprowadzenie do sprawozdania 2012.pdf

Bilans 2012.pdf

Rachunek zyskow i strat 2012.pdf

Sprawozdanie dla Ministra za 2012.pdf

Uzupełnienie sprawozdań 2012-2014.pdf