Deklaracja nieuczestniczenia w zajęciach z z religii we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 23.02.2018r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Bukowicach, z żądaniem dokonania zmiany zapisów ujętych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje religii, jako informacji wymaganej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełna treść pisma:

Skan pisma do dyrekcji sp w Bukowicach 23.02.2018.pdf

bukowice pytanie o nieuczestniczenie w lekcjah religii