Nie można zmuszać uczniów nieuczestniczących w zajęciach z religii do obecności w bibliotece, jeśli oni sami lub ich rodzice sobie tego nie życzą – interwencja fundacji w ZSE w Poznaniu

Lublin, 30 listopada 2022 r. Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica Ul. Marszałkowska 40 60-327 Poznań e-mail: zse@zsepoznan.pl   Szanowni Państwo, Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego zwracam się z wnioskiem o zaprzestanie i zmianę praktyki wymuszania obecności w szkole podczas … Czytaj dalej Nie można zmuszać uczniów nieuczestniczących w zajęciach z religii do obecności w bibliotece, jeśli oni sami lub ich rodzice sobie tego nie życzą – interwencja fundacji w ZSE w Poznaniu