ARTYKUŁ O NASZEJ INTERWENCJI W SPRAWIE SP NR 25 WE WROCŁAWIU

“Fundacji Wolność od Religii wrocławska podstawówka znana jest od dwóch lat. Wielokrotne skargi rodziców dotyczyły nie tylko wystaw, ale także organizacji lekcji etyki czy raczej ich braku. – Mam sygnały, że w tej szkole uczą się dzieci różnych narodowości i wyznań, a ich rodzice nie byli nawet informowani, że dzieci nie muszą uczęszczać na lekcje religii. Etyki aż do tego roku nie było w ogóle – tłumaczy Dorota Wójcik. Niezadowolenie budziło także celebrowanie ze szczególnym upodobaniem świąt katolickich”