Aktualności WPISY

Wymuszanie “opieki” nad uczniem nieuczęszczającym na religię – interwencja fundacji

Od sierpnia 2013 r. Fundacja Wolność od Religii prowadziła korespondencję z MEN w sprawie wymuszania tzw. “opieki” na uczniach nieuczęszczających na religię, szczególnie tych którzy muszą pozostawać pod opieką szkoły nawet wówczas gdy religia organizowana jest na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Siedemnastoletni uczniowie, którzy pomimo wyrażonej na piśmie zgody rodziców na opuszczenie szkoły w […]

Jak zwolnić dziecko z uczestnictwa w lekcjach Wychowania do Życia w Rodzinie?

Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec założeń dydaktycznych i wychowawczych oraz treści nauczania zawartych w nowej podstawie programowej dla przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie (Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego 2017). W naszej opinii ów dokument jest przejawem niebywałej arogancji przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, jego autorzy zdecydowali się na próbę narzucenia wszystkim uczniom katolickiego punktu widzenia na kwestie […]

Czy szkoła ma prawo domagać się oświadczenia o nieuczestniczeniu w lekcjach etyki/religii?

“Religia (określonego wyznania) i etyka są zajęciami, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii, z etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. Szkoła nie może domagać się od rodziców lub pełnoletniego ucznia oświadczenia o nieuczęszczaniu na […]

Plan Zajęć w dzienniku elektronicznym, godz. 10.45- 11.30 Msza Święta – interwencja Fundacji

W dniu 6 września Fundacja wysłała pismo do Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śląskich, w sprawie zorganizowania mszy w miejsce zajęć dydaktycznych w szkole publicznej. Praktyka ta narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania […]

Szkoła publiczna w Sochaczewie, rozpoczęcie roku szkolnego w kościele – interwencja Fundacji

W dniu 3 września Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Sochaczewie, w związku z organizacją rozpoczęcia roku szkolnego w kościele. „Godz. 8.30 – zbiórka przed szkołą, wyjście do kościoła pod opieką nauczycieli 9.00 – Msza Święta Po powrocie z kościoła spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach” Z powyższego komunikatu wynika, że rozpoczęcie roku […]

Ksiądz na zastępstwie w szkole – pytanie do Fundacji

“Dziś w szkole miała miejsce taka sytuacja: klasa miała mieć j.angielski, ale nauczycielki nie było i w zamian przyszedł ksiądz. Śpiewali kolędy. Pytanie do mojego syna: czemu nie śpiewasz? Syn: ja nie chodzę na religię. ksiądz: to masz chodzić gówniarzu! Moje pytanie. Co zrobić z tą sytuacją i czy zastępstwa z księdzem są traktowane, jak […]

Przemarsz do katedry na rozpoczęcie roku szkolnego – interwencja fundacji

W dniu 31 sierpnia Fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży z prośbą o wyjaśnienie zaproponowanego rodzicom i uczniom sposobu organizacji “uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19”. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: – czy oficjalne uroczystości obejmują udział we mszy rzymskokatolickiej, a szkoła jest jej organizatorem? – jak rozumieć […]

Oświadczenie o nieuczestniczeniu w lekcjach religii – interwencja Fundacji

W dniu 28 sierpnia 2018r. Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach, w związku z niezgodnymi z prawem zapisami w Karcie Zapisu Dziecka do Szkoły. Na zasadzie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach W […]

Deklaracja rezygnacji z religii nie musi być odnawiana co roku – interwencja fundacji

W dniu 09.08.2018r. fundacja zwróciła się z pismem do dyrekcji Zespołu Szkół nr 32 w Warszawie, w sprawie niezgodnych z prawem oświatowym zapisów w szkolnej procedurze zwalniania uczniów z zajęć religii umieszczonej na stronie internetowej placówki. Zgodnie z jej brzmieniem „deklaracja rezygnacji z religii obejmuje okres do końca aktualnego roku szkolnego i powinna być odnawiana […]

Jestem ofiarą pedofilii w kościele katolickim – list do fundacji

Mam na imię Michalina. Jestem ocaloną, czyli ofiarą pedofilii w kościele katolickim. Wszystko zaczęło się od wielkiej pokuty w Częstochowie – miałam wtedy 14 lat. Tam poznałam księdza z Syberii – byłam na spowiedzi właśnie u niego. Tak się to zaczęło. Na spowiedzi spytał czy spałam z chłopakiem. Ja powiedziałam, że nie. On na to, […]

“Co to jest rezurekcja i Triduum Paschalne?”- pytania na Kartę Polaka, fundacja pisze do MSZ i RPO

W dniu 29 czerwca fundacja wysłała pisma do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wnioskiem o podjęcie działań nadzorczych. Ze zgłoszeń do Fundacji, a także z doniesień medialnych wynika, iż podczas egzaminów przed konsulem w ramach procedury ubiegania się o Kartę Polaka zadawane są pytania stricte religijne, przykładowo: Co to jest rezurekcja? Co to jest Triduum Paschalne? […]

“Wszyscy uczniowie z nauczycielami idą do Kościoła” – interwencja fundacji

W dniu 21 czerwca 2018r. fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, z prośbą o wyjaśnienie dlaczego rodzice uczniów Szkoły otrzymali za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus wiadomość, zgodnie z którą „w dniu 21 czerwca o godz. 10.00 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami idą do Kościoła na Mszę Świętą”. Zajęcia dydaktyczne zostały odwołane. […]

Wojewoda Małopolski prosi dyrektorów szpitali o promowanie beatyfikacji – interwencja fundacji

W dniu 28.03.2018r. fundacja wysłała pismo do Wojewody Małopolskiego w związku z jego prośbą skierowaną do Dyrektorów Publicznych Szpitali o promowanie beatyfikacji Służebnicy Bożego Miłosierdzia. Pełna treść pisma: Szanowny Pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski Biuro Wojewody Ul. Basztowa 22 31-156 Kraków   sprawa: treść pisma skierowanego do dyrektorów szpitali województwa z prośbą o rozpowszechnianie informacji […]

Jak zrezygnować z zajęć religii w trakcie roku szkolnego?

Rodzice w imieniu ucznia lub pełnoletni uczniowie samodzielnie mogą zrezygnować z uczestnictwa w lekcjach. Wymagane jest jedynie złożenie w szkole pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej o warunkach składania rezygnacji: „Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w każdym czasie. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie szkoły […]

Modlitwa przed maturą wymuszona przez księdza – list do fundacji

Jestem tegorocznym maturzystą, uczniem 1 Liceum Ogólnokształcącego w Bochni. Odbył się dziś egzamin z matury rozszerzonej na sali gimnastycznej. W komisji był ksiądz, widziałem jak szeptał do nauczycieli w trakcie przedstawiania procedur egzaminu. Po ogłoszeniu wszystkich informacji przez przewodniczącą komisji, miało nadejść rozdanie arkuszy – jednak zostało ono opóźnione, gdyż wspomniany wcześniej ksiądz wymusił na […]

Olbrzymi wizerunek Chrystusa na fasadzie ratusza – interwencja fundacji

W dniu 03.04.2018r. fundacja wysłała pisma do Burmistrza Góry Kalwarii, Pana Dariusza Zielińskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Zenona Nadstawnego z prośbą o wyjaśnienia dotyczące dekoracji ratusza o treściach religijnych oraz finansowania uroczystości religijnej ze środków publicznych. Pisma do Burmistrza i Rady Miejskiej Góra Kalwaria 030418.pdf W dniu 02.05.2018r. wpłynęła odpowiedź od Burmistrza Miasta i […]

Link do czasopisma Sanktuarium Maryjnego na stronie gminy – interwencja fundacji

W dniu 28.03.2018r. fundacja wysłała pismo do Wójta Gminy Trąbki Wielkie w sprawie dokumentów religijnych umieszczonych na stronie urzędu (link: http://www.trabkiw.ug.gov.pl/kana/index.html) Pełna treść pisma: Szanowny Pan Błażej Konkol Wójt Gminy Trąbki Wielkie Ul. Gdańska 12 83-034 Trąbki Wielkie Dot.: dokumentów religijnych umieszczonych na stronie publicznego urzędu  Szanowny Panie Wójcie, Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z […]

Zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej na www gminy Jedlińsk – interwencja fundacji

W dniu 28.03.2018r. fundacja wysłała pismo do wójta gminy Jedlińsk, z prośbą o przywrócenie świeckiego charakteru urzędowi publicznemu, w związku z zaproszeniem na Misterium Męki Pańskiej, jakie umieszczono na stronie internetowej urzędu. Pełna treść pisma:   Szanowny Pan Kamil Dziewierz Wójt Gminy Jedlińsk Ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk   Dot.: zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej […]

“Moje dziecko NIE BĘDZIE uczestniczyło w rekolekcjach” niezgodne z prawem oświadczenia, interwencja fundacji

W dniu 13 marca Fundacja zwróciła się z pismem do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu, w związku z niezgodnymi z prawem oświadczeniami zbieranymi przez szkołę. Rodzice/opiekunowie uczniów uczęszczających do szkoły, otrzymali do podpisania oświadczenie o poniższej treści: „”INFORMUJĘ, ŻE MOJE DZIECKO ….. NIE BĘDZIE UCZESTNICZYŁO W REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH W DNIACH 12,13 I 14 MARCA […]

Nauczyciel religii wychowawcą? Wyślij swój sprzeciw do MEN – konsultacje

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach proponowanych zmian Rozporządzenia. Zgodnie z instrukcją MEN do konsultacji można wykorzystać gotowy formularz, który znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308603/komentarz lub poprzez wysłanie e-maila z załączonym plikiem edytowalnym obejmującym: imię i nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej oraz komentarz, w terminie do dnia 21 marca 2018 roku  na adres e – […]