Działania WPISY

Poświęcenie tablicy, pomnika JP II i bł. A. Salawy , msza w sanktuarium, uczniowie obecni nagrodzeni plusami z zachowania – interwencja Fundacji

W dniu 20.11.2018r. Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieprawiu w związku ze sposobem organizacji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, który wskazuje na brak bezstronności światopoglądowej szkoły publicznej i dyrekcji szkoły oraz promowanie praktyk religijnych odbywających się w ramach jednego wyznania. Na dzień 10/11 listopada 2018 (sobota/niedziela) w Kalendarzu roku szkolnego 2018/2019 […]

Pismo Fundacji do Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP

W dniu 05.11.2018r. Fundacja zwróciła się z pismem do Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie oświadczenia Komisji dotyczącego przestrzegania prawa oświatowego w naszym kraju. Informujemy że z wielką uwagą zapoznaliśmy się z treścią oświadczenia z dnia 25 października 2018 r. Komisji. Fundacja, już od 2013 roku, prowadzi kampanię społeczną Religia i etyka […]

Statut szkoły publicznej “centrum oddziaływań wychowawczych stanowi osoba Jana Pawła II” – interwencja Fundacji

W dniu 27 sierpnia Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Miejskiej Szkoły Podstawowej w Piekarach Śląskich prosząc o zawnioskowanie do Rady Pedagogicznej Szkoły o uchylenie postanowień par. 6 ust. 9 Statutu, zgodnie z którym Szkoła „dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną koncepcję osoby, kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system […]

Bal Wszystkich Świętych w szkole publicznej – informacje dla rodziców

Otrzymujemy od Państwa wiele zapytań w sprawie organizowanych w Szkołach Bali Wszystkich Świętych oraz podobnych wydarzeń religijnych (np. Dzień Aniołów). Kult świętych obowiązuje wyznawców religii rzymskokatolickiej i prawosławnej. Osoby należące do innych związków wyznaniowych oraz bezwyznaniowe mogą być w tej sytuacji dyskryminowane. Może również dochodzić do próby łamania sumienia uczniów wyznania/światopoglądu innego niż rzymskokatolicki. Zgodnie […]

Zasady działania stowarzyszeń i organizacji w szkole – informacja MEN

Przypominamy, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy […]

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizowania w szkołach imprez budzących spory światopoglądowe

Szanowni Państwo – Rodzice i Nauczyciele! W związku z Państwa licznymi interwencjami w Kuratorium Oświaty, związanymi z planowaniem organizowania w szkołach budzących światopoglądowe spory imprez, takich jak np. obchody Tęczowego Piątku, Halloween, czy też Dnia Myśliwych (Dnia Św. Huberta), Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć. Zgodnie z […]

Nadawanie szkołom imion świętych katolickich – Fundacja pyta Rzecznika Praw Dziecka

W dniu 24 października Fundacja zwróciła się z wnioskiem do Rzecznika Praw Dziecka, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, o zajęcie stanowiska i podjęcie działań przez Rzecznika zgodnie z art. 10 i art. 10a Ustawy, w kwestii zgodności z prawami dziecka i zasadom niedyskryminacji […]

Rodzice nie muszą podpisywać, że nie wyrażają zgody na spotkanie z biskupem na sali gimnastycznej – interwencja Fundacji

W dniu 24 października Fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie w związku z praktyką wymuszania na rodzicach oświadczeń negatywnych dotyczących udziału w wydarzeniach religijnych oraz organizowania wydarzeń o charakterze religijnym na terenie szkoły publicznej. W dniu 22 października w godz. 10.15–11.30 na sali gimnastycznej Szkoła zaplanowała spotkanie społeczności szkolnej z […]

Uczniowie zamiast na lekcje idą do Kościoła na akcję modlitewną – interwencja Fundacji

W dniu 24 października Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Osielsku w sprawie udziału uczniów zapisanych na lekcje religii rzymskokatolickiej w międzynarodowej akcji modlitewnej „Milion Dzieci Modli się na Różańcu” organizowanej przez Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi. Uczniom, którzy nie zostali zapisani na lekcje religii rzymskokatolickiej, Szkoła zaoferowała bierny pobyt w świetlicy. Jak informowali […]

Celem edukacji w tej szkole publicznej jest rozwijanie wartości głoszonych przez JP II – interwencja fundacji

W dniu 2 marca Fundacja zwróciła się z pismem do dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, wnioskując o zmianę zapisów statutu szkoły, przyjętego Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 27/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. poprzez uchylenie następujących postanowień: par. 72 ust. 4 Statutu, zgodnie z którym: „Szkoła  corocznie  w  miesiącu  październiku obchodzi  uroczyście  Święto  […]

Msza w Katedrze dla wszystkich uczniów – interwencja Fundacji

W dniu 17 października 2018r. Fundacja wysłała pismo do Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w związku ze  zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 23 w Rzeszowie wyjściem na mszę rzymskokatolicką w miejsce zajęć dydaktycznych. 16 października 2018r. na godz. 8.00, w miejsce zajęć dydaktycznych, zaplanowano udział WSZYSTKICH uczniów we mszy rzymskokatolickiej, pod opieką wychowawców, według następującego harmonogramu zamieszczonego […]

Nierówne traktowanie religii i etyki w szkole – interwencja Fundacji

W dniu 11 października Fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 11 w Kielcach w sprawie nierównego traktowania uczniów i ich rodziców chcących wyrazić życzenie uczestniczenia w lekcjach religii dowolnego wyznania lub etyki. Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o możliwości uczęszczania ucznia na lekcje etyki. Obecnie na […]

Msza w miejsce zajęć dydaktycznych w Planie Zajęć – interwencja Fundacji

W dniu 11 października Fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 25 w Warszawie, kolejnej już szkoły, w której w miejsce zajęć dydaktycznych proponuje się uczniom udział w mszy rzymskokatolickiej. Praktyka ta narusza godność uczniów i rodziców wyznań innych niż wyznanie rzymskokatolickie lub bezwyznaniowych i nie znajduje uzasadnienia. Na dzień 4. września 2018r., w […]

Dekalog na budynkach szkół publicznych w Tuszowie Narodowym – interwencja Fundacji

W dniu 19 czerwca fundacja wysłała pismo do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z prośbą o podjęcie działań nadzorczych mających na celu doprowadzenie do przestrzegania praw ucznia tj. niedyskryminowanie uczniów ze względu na wyznanie lub jego brak, a jednocześnie doprowadzenie do zdjęcia tablic z budynków szkół. Link: Pismo do Kuratorium w sprawie tablic z dekalogiem na szkołach.pdf […]

Oświadczenie, że dziecko nie będzie uczęszczało na religię we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

W dniu 19.12.2017r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach, z prośbą o bezzwłoczną zmianę zapisów ujętych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje religii, jako informacji wymaganej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak […]

“Boleśnie powróciły w ostatnim czasie wypowiedzi, że w Polsce rządzi Konstytucja, a nie Ewangelia” – interwencja Fundacji

W dniu 21 sierpnia Fundacja zwróciła się z pismem do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o rozważenie wystąpienia do Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie z notą dyplomatyczną obejmującą wezwanie do respektowania przez Stolicę Apostolską zarówno litery, jak i ducha umowy konkordatowej, zgodnie z “wartościami oraz powszechnymi zasadami prawa międzynarodowego, łącznie z normami dotyczącymi poszanowania praw człowieka i […]

Kampania społeczna “Polska Państwem wyznaniowym?”

Coraz częściej zdarza się, że władze przedkładają interes hierarchów kościelnych nad prawa i wolności obywatelskie. Polska zmierza w niebezpiecznym kierunku: autorytarnego państwa wyznaniowego. Jako wyraz sprzeciwu wobec postępującej klerykalizacji kraju, startujemy z kampanią społeczną, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ten problem. W październiku 2018 roku w całej Polsce pojawią się billboardy z […]

Msza w miejsce zajęć dydaktycznych – interwencja Fundacji

W dniu 6 września Fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach w sprawie wyjścia na mszę z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, zorganizowanego przez szkołę dla uczniów zapisanych na lekcje religii rzymskokatolickiej. Pismo w sprawie mszy zamiast lekcji Mysłakowice.pdf W dniu 27 września Fundacja otrzymała odpowiedź od Dyrektora Szkoły, której treść wskazuje, że w […]

Szkoła nie może domagać się od rodziców oświadczenia o nieuczęszczaniu na lekcje religii lub etyki – interwencja Fundacji

W dniu 14 września Fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu w odpowiedzi na bezprawną praktykę odbierania oświadczeń o nieuczęszczaniu na lekcje religii od rodziców uczniów, którzy nie życzą sobie zapisać dziecka na te lekcje. Nie jest dopuszczalne przez przepisy prawa odbieranie przez szkołę lub przedszkole publiczne od rodziców lub uczniów […]