Działania WPISY

Czy szkoła ma prawo domagać się oświadczenia o nieuczestniczeniu w lekcjach etyki/religii?

“Religia (określonego wyznania) i etyka są zajęciami, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii, z etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. Szkoła nie może domagać się od rodziców lub pełnoletniego ucznia oświadczenia o nieuczęszczaniu na […]

Plan Zajęć w dzienniku elektronicznym, godz. 10.45- 11.30 Msza Święta – interwencja Fundacji

W dniu 6 września Fundacja wysłała pismo do Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śląskich, w sprawie zorganizowania mszy w miejsce zajęć dydaktycznych w szkole publicznej. Praktyka ta narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania […]

Szkoła publiczna w Sochaczewie, rozpoczęcie roku szkolnego w kościele – interwencja Fundacji

W dniu 3 września Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Sochaczewie, w związku z organizacją rozpoczęcia roku szkolnego w kościele. „Godz. 8.30 – zbiórka przed szkołą, wyjście do kościoła pod opieką nauczycieli 9.00 – Msza Święta Po powrocie z kościoła spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach” Z powyższego komunikatu wynika, że rozpoczęcie roku […]

Ksiądz na zastępstwie w szkole – pytanie do Fundacji

“Dziś w szkole miała miejsce taka sytuacja: klasa miała mieć j.angielski, ale nauczycielki nie było i w zamian przyszedł ksiądz. Śpiewali kolędy. Pytanie do mojego syna: czemu nie śpiewasz? Syn: ja nie chodzę na religię. ksiądz: to masz chodzić gówniarzu! Moje pytanie. Co zrobić z tą sytuacją i czy zastępstwa z księdzem są traktowane, jak […]

Przemarsz do katedry na rozpoczęcie roku szkolnego – interwencja fundacji

W dniu 31 sierpnia Fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży z prośbą o wyjaśnienie zaproponowanego rodzicom i uczniom sposobu organizacji “uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19”. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: – czy oficjalne uroczystości obejmują udział we mszy rzymskokatolickiej, a szkoła jest jej organizatorem? – jak rozumieć […]

Oświadczenie o nieuczestniczeniu w lekcjach religii – interwencja Fundacji

W dniu 28 sierpnia 2018r. Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach, w związku z niezgodnymi z prawem zapisami w Karcie Zapisu Dziecka do Szkoły. Na zasadzie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach W […]

Deklaracja rezygnacji z religii nie musi być odnawiana co roku – interwencja fundacji

W dniu 09.08.2018r. fundacja zwróciła się z pismem do dyrekcji Zespołu Szkół nr 32 w Warszawie, w sprawie niezgodnych z prawem oświatowym zapisów w szkolnej procedurze zwalniania uczniów z zajęć religii umieszczonej na stronie internetowej placówki. Zgodnie z jej brzmieniem „deklaracja rezygnacji z religii obejmuje okres do końca aktualnego roku szkolnego i powinna być odnawiana […]

“Co to jest rezurekcja i Triduum Paschalne?”- pytania na Kartę Polaka, fundacja pisze do MSZ i RPO

W dniu 29 czerwca fundacja wysłała pisma do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wnioskiem o podjęcie działań nadzorczych. Ze zgłoszeń do Fundacji, a także z doniesień medialnych wynika, iż podczas egzaminów przed konsulem w ramach procedury ubiegania się o Kartę Polaka zadawane są pytania stricte religijne, przykładowo: Co to jest rezurekcja? Co to jest Triduum Paschalne? […]

“Wszyscy uczniowie z nauczycielami idą do Kościoła” – interwencja fundacji

W dniu 21 czerwca 2018r. fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, z prośbą o wyjaśnienie dlaczego rodzice uczniów Szkoły otrzymali za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus wiadomość, zgodnie z którą „w dniu 21 czerwca o godz. 10.00 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami idą do Kościoła na Mszę Świętą”. Zajęcia dydaktyczne zostały odwołane. […]

Wojewoda Małopolski prosi dyrektorów szpitali o promowanie beatyfikacji – interwencja fundacji

W dniu 28.03.2018r. fundacja wysłała pismo do Wojewody Małopolskiego w związku z jego prośbą skierowaną do Dyrektorów Publicznych Szpitali o promowanie beatyfikacji Służebnicy Bożego Miłosierdzia. Pełna treść pisma: Szanowny Pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski Biuro Wojewody Ul. Basztowa 22 31-156 Kraków   sprawa: treść pisma skierowanego do dyrektorów szpitali województwa z prośbą o rozpowszechnianie informacji […]

Jak zrezygnować z zajęć religii w trakcie roku szkolnego?

Rodzice w imieniu ucznia lub pełnoletni uczniowie samodzielnie mogą zrezygnować z uczestnictwa w lekcjach. Wymagane jest jedynie złożenie w szkole pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej o warunkach składania rezygnacji: „Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w każdym czasie. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie szkoły […]

Modlitwa przed maturą wymuszona przez księdza – list do fundacji

Jestem tegorocznym maturzystą, uczniem 1 Liceum Ogólnokształcącego w Bochni. Odbył się dziś egzamin z matury rozszerzonej na sali gimnastycznej. W komisji był ksiądz, widziałem jak szeptał do nauczycieli w trakcie przedstawiania procedur egzaminu. Po ogłoszeniu wszystkich informacji przez przewodniczącą komisji, miało nadejść rozdanie arkuszy – jednak zostało ono opóźnione, gdyż wspomniany wcześniej ksiądz wymusił na […]

Olbrzymi wizerunek Chrystusa na fasadzie ratusza – interwencja fundacji

W dniu 03.04.2018r. fundacja wysłała pisma do Burmistrza Góry Kalwarii, Pana Dariusza Zielińskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Zenona Nadstawnego z prośbą o wyjaśnienia dotyczące dekoracji ratusza o treściach religijnych oraz finansowania uroczystości religijnej ze środków publicznych. Pisma do Burmistrza i Rady Miejskiej Góra Kalwaria 030418.pdf W dniu 02.05.2018r. wpłynęła odpowiedź od Burmistrza Miasta i […]

Zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej na www gminy Jedlińsk – interwencja fundacji

W dniu 28.03.2018r. fundacja wysłała pismo do wójta gminy Jedlińsk, z prośbą o przywrócenie świeckiego charakteru urzędowi publicznemu, w związku z zaproszeniem na Misterium Męki Pańskiej, jakie umieszczono na stronie internetowej urzędu. Pełna treść pisma:   Szanowny Pan Kamil Dziewierz Wójt Gminy Jedlińsk Ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk   Dot.: zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej […]

“Moje dziecko NIE BĘDZIE uczestniczyło w rekolekcjach” niezgodne z prawem oświadczenia, interwencja fundacji

W dniu 13 marca Fundacja zwróciła się z pismem do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu, w związku z niezgodnymi z prawem oświadczeniami zbieranymi przez szkołę. Rodzice/opiekunowie uczniów uczęszczających do szkoły, otrzymali do podpisania oświadczenie o poniższej treści: „”INFORMUJĘ, ŻE MOJE DZIECKO ….. NIE BĘDZIE UCZESTNICZYŁO W REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH W DNIACH 12,13 I 14 MARCA […]

Nauczyciel religii wychowawcą? Wyślij swój sprzeciw do MEN – konsultacje

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach proponowanych zmian Rozporządzenia. Zgodnie z instrukcją MEN do konsultacji można wykorzystać gotowy formularz, który znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308603/komentarz lub poprzez wysłanie e-maila z załączonym plikiem edytowalnym obejmującym: imię i nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej oraz komentarz, w terminie do dnia 21 marca 2018 roku  na adres e – […]

Sprzeciwiamy się umożliwieniu powierzenia wychowawstwa nauczycielom religii – pismo fundacji do MEN

Dnia 08.03.2018r. fundacja skierowała pismo do Podsekretarza Stanu w MEN, w ramach konsultacji projektu, którego celem jest m.in. umożliwienie katechetom objęcia wychowawstwa w klasach. Nie ma w polskim porządku prawnym normy prawnej upoważniającej dopuszczenie do pełnienia funkcji wychowawcy dzieci lub młodzieży szkolnej zakonnicy, księdza, zakonnika, katechety lub innej osoby upoważnionej na podstawie imiennego pisemnego skierowania […]

Deklaracja nieuczestniczenia w zajęciach z z religii we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

W dniu 23.02.2018r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Bukowicach, z żądaniem dokonania zmiany zapisów ujętych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje religii, jako informacji wymaganej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak i […]

List do Prezesa ZNP w sprawie opieki nauczycieli nad uczniami podczas rekolekcji

W dniu 21.02.2018r. fundacja zwróciła się z pismem do Pana Sławomira Broniarza, Prezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym prosi o zwrócenie uwagi, w ramach działalności związkowej, na bezpośrednie lub pośrednie przymuszanie nauczycieli do uczestniczenia w praktykach religijnych w czasie wykonywania ich pracy. Informujemy, że z chwilą zwolnienia ucznia z zająć szkolnych opiekę nad […]

Dyrektor szpitala w Krakowie podczas delegacji w Watykanie prosi o modlitwę o rozwój placówki

W dniu 13.02.2018r. fundacja wysłała pismo do Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego, dr Anny Prokop-Staszeckiej z prośbą o udostępnienie informacji publicznej związanej z delegacją do Watykanu. Pytamy o to jaki był koszt delegacji, jakie było uzasadnienie tej wizyty w kontekście celów statutowych szpitala oraz czy dyrekcja szpitala w ciągu ostatnich 5 lat delegowała pracowników szpitala do innych […]