Podręczniki-dyskryminacja WPISY

Jak zwolnić dziecko z uczestnictwa w lekcjach Wychowania do Życia w Rodzinie?

Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec założeń dydaktycznych i wychowawczych oraz treści nauczania zawartych w nowej podstawie programowej dla przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie (Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego 2017). W naszej opinii ów dokument jest przejawem niebywałej arogancji przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, jego autorzy zdecydowali się na próbę narzucenia wszystkim uczniom katolickiego punktu widzenia na kwestie […]

Podręcznik dla klasy III prawie jak katechizm – interwencja Fundacji

W dniu 16.10.2015 w związku ze skargami rodziców, które wpłynęły do fundacji związanymi z treściami zawartymi w podręczniku „Od A do Z. Radosne odkrywanie świata” dla klas III szkoły podstawowej autorstwa Joanny Białobrzeskiej, wydanego przez Wydawnictwo Didasko (Warszawa, 2014) zwróciliśmy się z prośbą do Minister Edukacji Narodowej o jego natychmiastowe wycofanie. Podręcznik ma charakter konfesyjny, […]

Na j. polskim prawie jak na religii- interwencja Fundacji w sprawie książki ks. J.Twardowskiego

W dniu 26.10.2015 w liście do Minister Edukacji Narodowej fundacja zwróciła się z prośbą o podjęcie działań zapobiegających dyskryminacji dzieci rodziców należących do mniejszości bezwyznaniowej. W wielu publicznych szkołach podstawowych na liście lektur dla klas III znajduje się książka „Patyki i Patyczaki” autorstwa ks. Jana Twardowskiego. Książka ta ma charakter konfesyjny, a treści w niej […]

MEN akceptuje podręcznik do j. polskiego, który bardziej przypomina podręcznik do religii – interwencja Fundacji

W dniu 05.08.2015 otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającą opinię rzeczoznawczyń, które odniosły się do zarzutów przedstawionych przez fundację w piśmie z 12 marca 2015r. Fundacja wysłała pismo do MEN w sprawie treści umieszczonych w podręczniku do j. polskiego “Jutro pójdę w świat” dla klasy VI. Na pismo wysłane w tej sprawie do wydawcy […]

List do MEN w sprawie podręcznika “Ku Dziecku”

W dniu 08.01.2015 fundacja wysłała pismo do MEN w sprawie zapisów ujętych w podręczniku “Ku dziecku”. “Zastrzeżenia Fundacji budzą niektóre z treści wskazanych w dziewiątej z ww. kategorii, obejmującej cele z obszaru zdolności egzystencjalnych, tj.: – kształtowanie moralności religijnej (zwracanie uwagi na bycie dobrym dla innych ludzi, a także dla zwierząt), – tworzenie okazji do […]

“Dobry” to “religijny” wg. podręcznika dla klasy VI – interwencja Fundacji

W dniu 18.11.2103 wysłaliśmy pismo interwencyjne do MEN w sprawie podręcznika do jęz. polskiego dla klasy VI “Jutro pójdę w świat”. Znalazł się w nim wiersz “Kain i Abel”, a pod nim bank słówek, które mogą się uczniom przydać. W jednej rubryce “dobry”, a w drugiej “zły” i do tego szereg określników. Pod rubryką “dobry” […]