Praktyki religijne w szkole WPISY

“Wszyscy uczniowie z nauczycielami idą do Kościoła” – interwencja fundacji

W dniu 21 czerwca 2018r. fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, z prośbą o wyjaśnienie dlaczego rodzice uczniów Szkoły otrzymali za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus wiadomość, zgodnie z którą „w dniu 21 czerwca o godz. 10.00 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami idą do Kościoła na Mszę Świętą”. Zajęcia dydaktyczne zostały odwołane. […]

Celem edukacji w tej szkole publicznej jest rozwijanie wartości głoszonych przez JP II – interwencja fundacji

W dniu 2 marca fundacja zwróciła się z pismem do dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, wnioskując o zmianę zapisów statutu szkoły, przyjętego Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 27/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. poprzez uchylenie następujących postanowień: par. 72 ust. 4 Statutu, zgodnie z którym: „Szkoła  corocznie  w  miesiącu  październiku obchodzi  uroczyście  Święto  […]

Modlitwa przed maturą wymuszona przez księdza – list do fundacji

Jestem tegorocznym maturzystą, uczniem 1 Liceum Ogólnokształcącego w Bochni. Odbył się dziś egzamin z matury rozszerzonej na sali gimnastycznej. W komisji był ksiądz, widziałem jak szeptał do nauczycieli w trakcie przedstawiania procedur egzaminu. Po ogłoszeniu wszystkich informacji przez przewodniczącą komisji, miało nadejść rozdanie arkuszy – jednak zostało ono opóźnione, gdyż wspomniany wcześniej ksiądz wymusił na […]

Fundacja pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie organizowania rekolekcji w szkołach

Fundacja przez kilka ostatnich lat otrzymała dziesiątki maili i pism, w których zarówno uczniowie, rodzice jak również nauczyciele wskazują, iż sposób organizowania rekolekcji w niektórych placówkach publicznych uwłacza ich osobistej godności, naraża dzieci na ostracyzm ze strony grupy rówieśniczej lub społeczności lokalnej, a przede wszystkim wskazuje na nierówne traktowanie ze względu na wyznanie (bądź jego […]

Udział uczniów we mszy z okazji rocznicy kanonizacji patronki szkoły obowiązkowy – interwencja Fundacji

W dniu 06.06.2017r. Fundacja skierowała pismo do Kuratorium Oświaty w Krakowie, z prośbą o podjęcie pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ogłoszeniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Podłężu, Pana Tomasza Toboli, z którego wynika, że udział uczniów we mszy jest obowiązkowy. Wnosimy o przekazanie sprawy do […]

Spowiedź w salach lekcyjnych szkoły publicznej na Ursynowie – interwencja Fundacji

W dniu 22 marca 2017 roku w warszawskim dodatku do “Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł Pani Olgi Stawińskiej pod tytułem “Dzień pokutny w szkole na Ursynowie. Księża zapraszają do spowiedzi w salach lekcyjnych“, będący następstwem skargi babci ucznia Szkoły Podstawowej nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty. W ww. artykule zamieszczono cytat z wypowiedzi Burmistrza […]

Billboardowa kampania społeczna “Szkoła to nie kościół”

W kwietniu 2017 r. Fundacja Wolność od Religii rozpoczyna swoją piątą billboardową kampanię społeczną. Plakaty z grafiką przedstawiającą ucznia wypisującego kredą na tablicy hasło „Szkoła to nie kościół” pojawią się w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju (lista lokalizacji poniżej). Apel kampanii. Domagamy się, by szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich dzieci w każdym […]

Gimnazjum w Rzeszowie obchodzi Święto Parafii – interwencja Fundacji

W dniu 30.09.2016 r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w związku z informacją otrzymaną od zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do publicznego Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Miodowej 6. Dnia 30.09.2016 r.  w miejsce zajęć dydaktycznych wszyscy uczniowie tej szkoły uroczyście obchodzili  ŚWIĘTO PARAFII. Plan zajęć w tym dniu […]

Kto przebierze się za świętego nie będzie pytany przez nauczycieli – interwencja Fundacji

W dniu 27.10.2016 r. Fundacja zwróciła się z pismem do Kuratorium Oświaty w Gorzowie i prośbą o pomoc w związku z ogłoszeniem zawieszonym w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy 66-218. Zgodnie z informacją pn. ŚWIĘTY NIEPYTANY, wywieszoną przez nauczyciela religii: „Dnia 28.10.2016 r. w naszej szkole będzie zorganizowany Dzień Świętego. Osoba, która w […]

Modlitwa różańcowa w szkole publicznej – interwencja fundacji

W dniu 27.10.2016 r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium w Łodzi w sprawie organizowanej przez publiczną Szkołę podstawową w Mysłakowie modlitwy różańcowej. W opinii zaniepokojonych rodziców należących do mniejszości wyznaniowych i mniejszości bezwyznaniowej praktyka organizowania mszy w szkole narusza dyspozycje Konstytucji i gwarancje świeckości Państwa, jak również zasadę szkoły przyjaznej dla wszystkich uczniów. Pełna treść […]

Uczniowie zamiast na lekcje idą do Kościoła na mszę – pismo interwencyjne fundacji

Dnia 12-go września 2016 r. fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 133 w Warszawie z zapytaniem dotyczącym udziału uczniów we mszy rzymskokatolickiej, zorganizowanej zamiast lekcji ujętych w planie zajęć. Z informacji, którą otrzymaliśmy od zaniepokojonych rodziców wynika że w dniu 5-go września 2016 r. o godz. 12.00 uczniowie szkoły zostali zaprowadzeni przez wychowawców […]

PISMO INTERWENCYJNE FUNDACJI W SPRAWIE STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W WAŁCZU

W dniu 23.02.2016 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Szczecinie z prośbą o zwrócenie uwagi na zapisy Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu. Zgodnie z brzmieniem § 2 ust. 1 Statutu „Szkoła respektuje chrześcijański system wartości i uniwersalne zasady etyki”. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie […]

W PONIEDZIAŁEK MSZA, WE WTOREK MSZA I APEL, W CZWARTEK MSZA. SZKOŁA PUBLICZNA NR 7 W TYCHACH – PISMO FUNDACJI DO DYREKCJI

W dniu 03.11.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tychach w sprawie rekolekcji w szkole. Zgodnie z informacją wysłaną do rodziców przez wychowawców klas w nadchodzącym tygodniu, w miejsce zajęć dydaktycznych Dyrektor szkoły zaplanował msze w Kościele rzymskokatolickim. Tygodniowy Plan Zajęć wygląda następująco: 9.11.2015 godz. 11.15 – 12.00 Msza Św. 10.11.2015 […]

SZKOŁA PUBLICZNA ORGANIZUJE MSZĘ, A PO NIEJ APEL. LIST FUNDACJI DO KURATORIUM WE WROCŁAWIU

W związku z informacjami jakie otrzymaliśmy od zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do publicznej placówki oświatowej – Szkoły Podstawowej Nr 25 we Wrocławiu – dotyczącymi wyjścia na mszę do Kościoła rzymskokatolickiego, organizowanego przez Dyrekcję szkoły z okazji obchodów 70-lecia powstania szkoły zwróciliśmy się do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z prośbą o sprawdzenie czy władze szkoły zachowują […]

ZAMIAST MATEMATYKI KATECHETA ZAPRASZA NA BAL DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA KATECHEZĘ

W dniu 26.10.2015 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Gdańsku w sprawie organizowanego Balu Wszystkich Świętych zamiast obowiązkowych zajęć szkolnych w szkole publicznej w Pruszczu Gdańskim. Wydarzenie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uczęszczają na lekcje katechezy w szkole. Pozostali uczniowie mogą uczestniczyć w Balu po przyniesieniu oświadczenia z akceptacją rodziców. Uczniowie, którzy nie będą […]

OBCHODY DNIA PATRONA W SANKTUARIUM – PISMO FUNDACJI DO DYREKCJI SZKOŁY PUBLICZNEJ

W dniu 03.11.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Luboniu w sprawie obchodów Dnia Patrona szkoły. Rodzice uczniów tej szkoły, zostali poinformowani, iż w dniu 13.11.2015 nie będzie zajęć dydaktycznych, a wyłącznie obchody Dnia Patrona. Uroczystość odbywać się będzie na terenie Sanktuarium a jej program obejmuje udział we Mszy. Pragniemy dowiedzieć […]

MSZA Z OKAZJI DNI PAPIESKICH ZAMIAST LEKCJI – FUNDACJA PISZE DO KURATORA OŚWIATY WE WROCŁAWIU

W dniu 20.10.2015 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z prośbą o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie wydarzeń, które miały miejsce w publicznym Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła IIw Zgorzelcu. Otrzymaliśmy informację, iż w dniu 12.10.2015 w szkole zostały zorganizowane rekolekcje, w których obowiązkowo brali udział również uczniowie nie […]

APEL Z OKAZJI DNI PAPIESKICH – PISMO FUNDACJI DO KURATORIUM W SZCZECINIE

W dniu 21.10.2015 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w sprawie zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła 2, w Stargardzie Szczecińskim w dniu 16.10.2015 uroczystego apelu z okazji DNI PAPIESKICH. Apel odbył się zamiast innych obowiązkowych zajęć, a udział w apelu był obowiązkowy. Pragniemy dowiedzieć się dyrektor szkoły oraz wychowawcy […]

MSZA I APEL W KOŚCIELE Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI. PISMO FUNDACJI DO KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY.

W związku z informacjami, które otrzymaliśmy od zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do publicznej placówki oświatowej w Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie, dotyczącymi wyjścia na mszę do Kościoła rzymskokatolickiego organizowanego przez Dyrekcję szkoły z okazji Dnia Niepodległości, zwróciliśmy się do Kuratorium w Bydgoszczy z prośbą o sprawdzenie czy władze szkoły zachowują jej publiczny charakter. Według […]