Praktyki religijne w szkole WPISY

Gimnazjum w Rzeszowie obchodzi Święto Parafii – interwencja Fundacji

W dniu 30.09.2016 r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w związku z informacją otrzymaną od zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do publicznego Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Miodowej 6. Dnia 30.09.2016 r.  w miejsce zajęć dydaktycznych wszyscy uczniowie tej szkoły uroczyście obchodzili  ŚWIĘTO PARAFII. Plan zajęć w tym dniu […]

Kto przebierze się za świętego nie będzie pytany przez nauczycieli – interwencja Fundacji

W dniu 27.10.2016 r. Fundacja zwróciła się z pismem do Kuratorium Oświaty w Gorzowie i prośbą o pomoc w związku z ogłoszeniem zawieszonym w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy 66-218. Zgodnie z informacją pn. ŚWIĘTY NIEPYTANY, wywieszoną przez nauczyciela religii: „Dnia 28.10.2016 r. w naszej szkole będzie zorganizowany Dzień Świętego. Osoba, która w […]

Modlitwa różańcowa w szkole publicznej – interwencja fundacji

W dniu 27.10.2016 r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium w Łodzi w sprawie organizowanej przez publiczną Szkołę podstawową w Mysłakowie modlitwy różańcowej. W opinii zaniepokojonych rodziców należących do mniejszości wyznaniowych i mniejszości bezwyznaniowej praktyka organizowania mszy w szkole narusza dyspozycje Konstytucji i gwarancje świeckości Państwa, jak również zasadę szkoły przyjaznej dla wszystkich uczniów. Pełna treść […]

Modlitwa przed posiłkami w przedszkolu publicznym pomimo sprzeciwu rodziców – interwencja fundacji

W dniu 21.10.2016 r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Opolu, do wiadomości Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, w związku z wprowadzeniem przez Dyrektor Przedszkola Publicznego obowiązku odmawiania modlitwy przed posiłkiem. We wrześniu br. dyrektor przedszkola przekazała rodzicom ankietę w sprawie “modlitwy w przedszkolu przed posiłkami”. Rodzice mogli zagłosować […]

Uczniowie zamiast na lekcje idą do Kościoła na mszę – pismo interwencyjne fundacji

Dnia 12-go września 2016 r. fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 133 w Warszawie z zapytaniem dotyczącym udziału uczniów we mszy rzymskokatolickiej, zorganizowanej zamiast lekcji ujętych w planie zajęć. Z informacji, którą otrzymaliśmy od zaniepokojonych rodziców wynika że w dniu 5-go września 2016 r. o godz. 12.00 uczniowie szkoły zostali zaprowadzeni przez wychowawców […]

PISMO INTERWENCYJNE FUNDACJI W SPRAWIE STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W WAŁCZU

W dniu 23.02.2016 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Szczecinie z prośbą o zwrócenie uwagi na zapisy Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu. Zgodnie z brzmieniem § 2 ust. 1 Statutu „Szkoła respektuje chrześcijański system wartości i uniwersalne zasady etyki”. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie […]

W PONIEDZIAŁEK MSZA, WE WTOREK MSZA I APEL, W CZWARTEK MSZA. SZKOŁA PUBLICZNA NR 7 W TYCHACH – PISMO FUNDACJI DO DYREKCJI

W dniu 03.11.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tychach w sprawie rekolekcji w szkole. Zgodnie z informacją wysłaną do rodziców przez wychowawców klas w nadchodzącym tygodniu, w miejsce zajęć dydaktycznych Dyrektor szkoły zaplanował msze w Kościele rzymskokatolickim. Tygodniowy Plan Zajęć wygląda następująco: 9.11.2015 godz. 11.15 – 12.00 Msza Św. 10.11.2015 […]

SZKOŁA PUBLICZNA ORGANIZUJE MSZĘ, A PO NIEJ APEL. LIST FUNDACJI DO KURATORIUM WE WROCŁAWIU

W związku z informacjami jakie otrzymaliśmy od zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do publicznej placówki oświatowej – Szkoły Podstawowej Nr 25 we Wrocławiu – dotyczącymi wyjścia na mszę do Kościoła rzymskokatolickiego, organizowanego przez Dyrekcję szkoły z okazji obchodów 70-lecia powstania szkoły zwróciliśmy się do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z prośbą o sprawdzenie czy władze szkoły zachowują […]

Na matematyce katecheta zaprasza dzieci uczęszczające na religię na Bal – interwencja Fundacji

W dniu 26.10.2015r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Gdańsku w sprawie Balu Wszystkich Świętych, organizowanego w miejsce obowiązkowych zajęć dydaktycznych, w szkole publicznej w Pruszczu Gdańskim. Wydarzenie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uczęszczają na lekcje katechezy w szkole. Pozostali uczniowie mogą uczestniczyć w Balu po przyniesieniu oświadczenia z akceptacją rodziców. Uczniowie, którzy nie […]

OBCHODY DNIA PATRONA W SANKTUARIUM – PISMO FUNDACJI DO DYREKCJI SZKOŁY PUBLICZNEJ

W dniu 03.11.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Luboniu w sprawie obchodów Dnia Patrona szkoły. Rodzice uczniów tej szkoły, zostali poinformowani, iż w dniu 13.11.2015 nie będzie zajęć dydaktycznych, a wyłącznie obchody Dnia Patrona. Uroczystość odbywać się będzie na terenie Sanktuarium a jej program obejmuje udział we Mszy. Pragniemy dowiedzieć […]

MSZA Z OKAZJI DNI PAPIESKICH ZAMIAST LEKCJI – FUNDACJA PISZE DO KURATORA OŚWIATY WE WROCŁAWIU

W dniu 20.10.2015 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z prośbą o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie wydarzeń, które miały miejsce w publicznym Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła IIw Zgorzelcu. Otrzymaliśmy informację, iż w dniu 12.10.2015 w szkole zostały zorganizowane rekolekcje, w których obowiązkowo brali udział również uczniowie nie […]

APEL Z OKAZJI DNI PAPIESKICH – PISMO FUNDACJI DO KURATORIUM W SZCZECINIE

W dniu 21.10.2015 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w sprawie zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła 2, w Stargardzie Szczecińskim w dniu 16.10.2015 uroczystego apelu z okazji DNI PAPIESKICH. Apel odbył się zamiast innych obowiązkowych zajęć, a udział w apelu był obowiązkowy. Pragniemy dowiedzieć się dyrektor szkoły oraz wychowawcy […]

MSZA I APEL W KOŚCIELE Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI. PISMO FUNDACJI DO KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY.

W związku z informacjami, które otrzymaliśmy od zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do publicznej placówki oświatowej w Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie, dotyczącymi wyjścia na mszę do Kościoła rzymskokatolickiego organizowanego przez Dyrekcję szkoły z okazji Dnia Niepodległości, zwróciliśmy się do Kuratorium w Bydgoszczy z prośbą o sprawdzenie czy władze szkoły zachowują jej publiczny charakter. Według […]

BAL ŚWIĘTYCH ZAMIAST MATEMATYKI – PISMO FUNDACJI DO KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

W dniu 23.10.2015 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Warszawie w sprawie Balu Świętych organizowanego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie. Otrzymaliśmy informację, iż w dniu 27.10.2015 oraz 28.10.2015 w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych szkoła organizuje Bal Wszystkich Świętych. Wydarzenie przeznaczone jest dla chętnych uczniów, pozostali […]

APEL W SZKOLE PUBLICZNEJ Z OKAZJI DNI PAPIESKICH – PISMO FUNDACJI DO KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE

W dniu 20.10.2015 fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Lublinie w sprawie zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Nałęczowie w dniu 16.10.2015 uroczystego apelu z okazji DNI PAPIESKICH. Apel odbył się zamiast innych obowiązkowych zajęć a udział w apelu był obowiązkowy. Pragniemy dowiedzieć się dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów […]

MSZE RZYMSKOKATOLICKIE STAJĄ SIĘ WYDARZENIAMI SZKOLNYMI

W związku z informacjami, które otrzymujemy od zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do publicznej placówki oświatowej (Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolbuszowej) dotyczącymi wyjść na mszę do Kościoła rzymskokatolickiego, w trakcie lub zamiast innych obowiązkowych zajęć szkolnych, pragniemy przypomnieć, iż Ustawa o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w art. 6 ust. 1 […]

WIZYTA BISKUPA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W CIESZYNIE – PISMO FUNDACJI

Dnia 22.09.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 6 w Cieszynie w sprawie zaplanowanej w dniach 21-23.09.2015 wizyty biskupa połączonej z uroczystą akademią. Zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie informacji w sprawie sposobu organizacji uroczystości. Fundacja ma wątpliwości, czy wychowawcy opiekujący się uczniami podczas mszy zostali zaproszeni do uczestnictwa we mszy przez dyrektora […]

EUCHARYSTIA – WYDARZENIE SZKOLNE

W dniu 28.08.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu, Pani Jolanty Sznajder w związku z informacjami, opublikowanymi na stronie internetowej szkoły, dotyczącymi „wydarzenia szkolnego – Eucharystia” zaplanowanego na dzień 2.09.2015 w godzinach obowiązkowych zajęć szkolnych. Zwróciliśmy się z pytaniem: Czy dyrektor szkoły jest organizatorem mszy i stanowi ona obowiązkowe zajęcia szkolne? […]

CAŁA SZKOŁA IDZIE NA MSZĘ. NOWA ŚWIECKA TRADYCJA?

W ostatnich latach obserwujemy, iż msze z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odbywają się nie 1-go ale kolejnego dnia września. Wówczas wszystkie dzieci, które są obecne w szkole, w trakcie obowiązkowych zajęć o godz. 10 czy 11, zostają wyprowadzone przez wychowawców na mszę (rzymskokatolicką oczywiście). Niewątpliwie zapewnia to lepszą frekwencję, aniżeli msza o godz. 8.00 rano […]