Praktyki religijne w szkole WPISY

Modlitwa na zakończeniu Roku Szkolnego – pismo Fundacji do Szkoły w Barczewie

W odpowiedzi na prośbę rodziców w dniu 05.08.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie z zapytaniem dlaczego podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego na sali gimnastycznej została odmówiona modlitwa. Pełna treść pisma: Pismo do SP nr 1 w Barczewie w sprawie modlitwy.pdf   Odpowiedź szkoły z dnia 30.08.2015: Odp. SP nr […]

Ksiądz na Akademii prosi o wystąpienie przed szereg pierwszoklasistów, którzy w przedszkolu chodzili na religię – interwencja Fundacji

Z informacji, którą otrzymaliśmy od rodziców uczniów uczęszczających do publicznej placówki oświatowej wynika, iż na uroczystościach szkolnych związanych z rozpoczęciem roku szkolnego obecny był ksiądz – proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej. Ksiądz poproszony przez Dyrekcję szkoły o zabranie głosu w pierwszej kolejności poprosił uczniów klas pierwszych o wystąpienie przed szereg tych, które znają „Pana Krystiana” -nowego […]

O KTÓREJ ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO? JAK KSIĄDZ SKOŃCZY MSZĘ

W ostatnich dniach sierpnia i pierwszych dniach września fundacja wysłała pisma do szkół, które informując rodziców i uczniów o uroczystościach z okazji Rozpoczęcia Roku Szkolnego piszą, iż rozpoczną się one “po mszy”. 28.08.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrektor publicznej Szkoły Podstawowej nr 82 w Gdańsku z prośbą o wyjaśnienia w związku z informacją umieszczoną na […]

RELIGIA W ŚRODKU ZAJĘĆ. MSZA JAKO CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Dnia 02.09.2015 fundacja wysłała pismo do Pani Katarzyny Książkowskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Poznaniu, w sprawie mszy na rozpoczęcie roku szkolnego wpisanej jako część uroczystości oficjalnych, a także w sprawie religii umieszczonej na planie w środku obowiązkowych zajęć. Pełna treść pisma: Pismo w sprawie mszy oraz religii w srodku zajęć.pdf

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO ROZPOCZYNA SIĘ MSZĄ RZYMSKOKATOLICKĄ

W dniu 28.08.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 18 w Rudzie Śląskiej w sprawie informacji umieszczonej na stronie internetowej szkoły, z której wynika, iż „inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016” w swoim porządku zawiera mszę w obrządku rzymskokatolickim. Pragniemy przypomnieć, iż Ustawa o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w art. […]

Szkoła musi być szkołą neutralną – twierdzi minister edukacji J. Kluzik-Rostkowska

Jak zapewnia Minister Edukacji Narodowej m.in. w załączonym artykule, nawet szkoły prowadzone przez instytucje wyznaniowe nie mogą naruszać postanowień Konstytucji RP i innych aktów normatywnych. Załączamy wypowiedź Minister Kluzik-Rostkowskiej w oparciu, o którą mogą Państwo wnioskować do Kuratorium Oświaty w sytuacjach dyskryminujących. “Dwa tygodnie temu szefowa MEN Joanna Kluzik-Rostkowska zaapelowała do samorządowców o to, by […]

Pisma do szkół – ZSE Kraków ul. Loretańska

W odpowiedzi na prośbę jednego z rodziców uczniów uczęszczających do ZSE w Krakowie przy ul. Loretańskiej 16 w dniu 05.08.2015 fundacja wysłała pismo zaadresowane do Dyrekcji szkoły. W piśmie pytamy o praktykę organizowania ślubowania pierwszych klas, a także o informacje przekazywane rodzicom w sprawie nadobowiązkowego charakteru lekcji religii. Pełna treść pisma: Pismo w sprawie slubowania […]

AKADEMIA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU O GODZINIE … JAK KSIĄDZ SKOŃCZY MSZĘ

W dniu 30.06.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Zespołu Szkół w Chmielowie, w sprawie ogłoszenia o Zakończeniu Roku Szkolnego umieszczonego na stronie internetowej placówki, z którego wynika, iż akademia oraz rozdanie świadectw nastąpi po tym jak ksiądz zakończy prowadzenie mszy. Pełna treść pisma: Pismo do Dyrekcji ZS Chmielów.pdf

PISMA DO KURATORÓW OŚWIATY W LUBLINIE ORAZ W WARSZAWIE W SPRAWIE PIEŚNI RELIGIJNYCH STANOWIĄCYCH HYMN SZKOLNY

W dniu 25.05.2015 fundacja w związku z otrzymanymi, niepokojącymi listami dotyczącymi hymnu w szkole publicznej w Krasnobrodzie oraz w Łazach wysłała pismo do Kuratora Oświaty w Lublinie oraz w Warszawie z prośbą o przywrócenie charakteru szkoły publicznej obu placówkom. W pismach zwracamy “uwagę, że cały hymn wyraża wprost religijny światopogląd. Szkoła publiczna, zgodnie z Art. […]

“NIE WIERZYSZ W BOGA? BÓG WIERZY W CIEBIE” – WYSTAWA W SZKOLE NR 25 WE WROCŁAWIU

W dniu 19.02.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 25 we Wrocławiu w związku z tendencyjną i dyskryminującą wystawą na korytarzu szkolnym a także innymi praktykami szkolnymi. Pełna treść pisma: Pismo do SP 25 Wrocław 19.02.2015.pdf Wyjaśnienie ze szkoły otrzymaliśmy w piśmie z dnia 13.05.2015. Pełna treść w załączeniu: Pismo SP nr 25 […]

“BYĆ WIERNYM BOGU I OJCZYŹNIE” PRZYSIĘGA PIERWSZAKÓW W SZKOLE NR 50 W LUBLINIE

Niestety pomimo dwóch wysłanych pism nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze strony Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 50 w Lublinie w sprawie organizowanego ślubowania pierwszoklasistów oraz Dni Papieskich. W związku z tym w dniu 20.02.2015 wysłaliśmy  w tej sprawie zapytanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty. Pełna treść pisma z dnia 20.02.2015 poniżej: Pismo do Kuratorium Lublin w sprawie SP […]

BADANIA ANKIETOWE DYREKTORÓW SZKÓŁ NA LUBELSZCZYŹNIE

Czy wiecie, że 31,% dyrektorów szkół uważa iż podczas prowadzonych zajęć nauczyciel powinien przekazywać wartości związane z jego wiarą, 11,2% dyrektorów wyraża opinię iż „lekcje etyki są niepotrzebną „konkurencją” dla lekcji religii a w 63% placówek duchowni zapraszani są na uroczystości szkolne? W 17,6% szkół rekolekcje organizowane są na terenie szkoły, w 14,2 % szkół […]

RÓWNOŚĆ W SZKOLE. LIST OD NIEWIERZĄCEJ MAMY.

“Dzień dobry. Nie wiem od czego mam zacząć. Z góry przepraszam, jeśli mój mail będzie bez ładu i składu, ale targają mną dziwne emocje. Z jednej strony cieszę się, że jestem tą jedną z niewielu, która ma odwagę sprzeciwić się dyskryminacji a z drugiej strony czuję się podeptana. Wczoraj było semestralne zebranie rodziców. Na początku […]

KRAPKOWICE – ANKIETA W SPRAWIE KRZYŻA CD.

W dniu 03.11.2014 Fundacja wysłała pismo do Opolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o kontrolę doraźną w związku z ankietą zaproponowaną przez Radę Rodziców w Krapkowicach naruszającą zapisy Konstytucji. Treść pisma: Pismo do Kurator w Opolu.pdf W dniu 21.11.2014 wysłaliśmy również w tej sprawie pismo do Burmistrza Krapkowic. Treść pisma: Do Burmistrza Krapkowic w sprawie ankiety.pdf W […]

“Nie musi się modlić jeśli nie chce” – Szkoła Podstawowa nr 218 Warszawa

Dnia 21.11.2014 wysłaliśmy pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 218 w Warszawie w sprawie wydarzeń związanych m.in. ze zbiorową modlitwą podczas apelu szkolnego, a także zasad organizacji apelu z okazji Dnia Papieskiego. Treść pisma: Pismo do SP nr 218 modlitwa.pdf W dniu 11.12.2014 otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektor szkoły, która wyjaśnia, iż zapraszany “na różne uroczystości […]

SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II Z KAŻDYM ROKIEM CORAZ WIĘCEJ

W 1998 roku szkół im. Jana Pawła II było ok. 30. Obecnie  w Polsce jest ich ok. 1300. W samym województwie lubelskim obecnie jest 99 takich szkół. Poniżej znajdą Państwo listę szkół w woj. lubelskim oraz plik z dostępem do wszystkich województw w Polsce. Gimnazjum im. Jana Pawła II Abramów Zespół Szkół im. Jana Pawła II Annopol Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Antoniówka […]

Msza obowiązkowa, bo tylko jeden uczeń nie chodzi na religię

W dniu 30.10.2014 wysłaliśmy pismo do Kuratorium w Katowicach w sprawie praktyk szkolnych naruszających zapisy Konstytucji RP w Gimnazjum w Świerklanach. Treść pisma: Pismo z dn. 29.10.2014 do Kuratorium w Katowicach.pdf   O sprawie napisało TOK FM. Artykuł prasowy w linku: http://www.tokfm.pl/Msza_i_sprawdzanie_listy_obecnosci.html Informacja prasowa z dn. 18.11.2014 http://www.tokfm.pl/Kuratorium pogroził palcem. Za “obowiązkową mszę”.html

List do Ministerstwa Edukacji w sprawie mszy z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Dnia 09.09.2014 r. Fundacja wysłała list do Minister Edukacji Narodowej w sprawie mszy organizowanych z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Pełna treść pisma: Pismo do MEN z dnia 09.09.2014 w sprawie sposobu organizacji mszy w szkołach.pdf Ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo z września, w dniu 27.10.2014 ponownie wysłaliśmy list Minister Edukacji w sprawie mszy organizowanych […]

SUKCES FUNDACJI. ANKIETA W KRAPKOWICACH NIEZGODNA Z PRAWEM

W dniu 03.11.2014 Fundacja wysłała pismo do Opolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o kontrolę doraźną w związku z ankietą zaproponowana przez Radę Rodziców w Krapkowicach naruszającą zapisy Konstytucji. Treść pisma: Skan pisma do Kurator w Opolu.pdf W przeddzień utworzyliśmy Wydarzenie na fejsbuku i zachęcamy Państwa do współudziału. Link do Wydarzenia: https://www.facebook.com/events/Krzyż w pokoju nauczycielskim W odpowiedzi […]