Religia w przedszkolu WPISY

MEN prosi aby zgłaszać każdy sygnał o nieprawidłowościach w organizacji religii/etyki

Tekst skopiowany ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do artykułu: link Bariery w dostępie do lekcji religii mniejszościowych lub lekcji etyki, a także nierówne traktowanie uczniów nie chodzących na religię mogą być dyskryminacją – przyznaje MEN To odpowiedź na wystąpienie RPO, że trzeba poprawić organizację lekcji religii mniejszościowych i etyki – aby rodzice wiedzieli, że takie […]

Dyrektorzy szkół powinni informować rodziców i uczniów o możliwościach organizacji lekcji religii lub etyki. Wystąpienie RPO do MEN

W dniu 20.09.2018r. Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar wystąpił do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej z prośbą o usunięcie wszelkich barier w dostępie do lekcji religii mniejszościowych lub lekcji etyki, czy też nierówne traktowanie uczniów nieuczęszczających na lekcje religii w szkole gdyż stanowią one przejawy dyskryminacji ze względu na religię i światopogląd w obszarze edukacji. “Dziś […]

Religia w przedszkolu publicznym dla 3 latka, w zasadzie obowiązkowa – list do fundacji

Pochodzę z małego miasteczka w Wielkopolsce. Piszę o tym, żeby lepiej od początku poczuć klimat problemu. Dość mała społeczność, proboszcz to jedna z najważniejszych osób w mieście. Moje dziecko chodzi do przedszkola. Przedszkola publicznego. W tym momencie nie chcę robić oficjalnych ruchów, ale …. chcę wiedzieć co ewentualnie mogę zrobić. Dziś rano mieliśmy rozmowę z […]

Mój syn nie wie co to Bóg, nie był w Kościele, ale tak naprawdę musi chodzić na religię rzymskokatolicką

Chciałam się z Państwem podzielić moimi pierwszymi doświadczeniami w ścieżce edukacyjnej mojego dziecka. Mieszkam w małej wsi w województwie śląskim. W tym roku moje dziecko dostało się do przedszkola publicznego. Syn znajduje się w grupie 3-4 latków. Oprócz zajęć z angielskiego i rytmiki znalazła się również religia. Ja jako ateistka od razu zapytałam się o […]

W przedszkolu, za karę, wyprowadzamy dzieci z sali podczas religii – list nauczycielki do Fundacji

Dzień dobry, Jestem  nauczycielką wychowania przedszkolnego i bardzo nurtuje mnie problem, który zaistniał w mojej placówce. Chodzi oczywiście o lekcje religii i związaną z tym dyskryminację dzieci, które nie uczęszczają i za karę są wyprowadzane z grupy, w której czują się bezpiecznie. Jako wychowawca nie mogę patrzeć na takie działania, dlatego zwracam się o pomoc […]

Modlitwa przed posiłkami w przedszkolu publicznym pomimo sprzeciwu rodziców – interwencja fundacji

W dniu 21.10.2016 r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Opolu, do wiadomości Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, w związku z wprowadzeniem przez Dyrektor Przedszkola Publicznego obowiązku odmawiania modlitwy przed posiłkiem. We wrześniu br. dyrektor przedszkola przekazała rodzicom ankietę w sprawie “modlitwy w przedszkolu przed posiłkami”. Rodzice mogli zagłosować […]

WYCHOWANIE W DUCHU WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH W AMERYKAŃSKIM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

W dniu 18.08.2015 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Publicznego Przedszkola Amerykańskiego w Ząbkach, z prośbą o zmianę zapisów komunikatu umieszczonego na stronie internetowej placówki tj. “Nasze działania dydaktyczno-wychowawcze zapewniają dzieciom rozwój w duchu wartości chrześcijańskich”. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę […]

Pisma do Rzeczników w sprawie religii w przedszkolach, w podstawie programowej

W dniu 11.12.2014 r. Fundacja wysłała pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka  dotyczące praktyki organizowania lekcji religii w przedszkolach w czasie realizowania podstawy programowej. W piśmie prosimy o podjęcie, w ramach posiadanych kompetencji i autorytetu, stosownych działań ukierunkowanych na rzeczowe i pełne wyjaśnienie przez Ministra Edukacji Narodowej wszelkich wątpliwości i pytań zawartych w dotychczasowej […]

RELIGIA W ŻŁOBKU ZGODNIE Z PRAWEM

W dniu 01.12.2014 wysłaliśmy pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nauczania religii w publicznym żłobku. Fragment pisma: “Należy zwrócić uwagę, że w realiach przedmiotowej sprawy chodzi o faktyczne organizowanie zajęć katechetycznych (bez względu na to, jaką nadamy im nazwę) dla dzieci do 3-go roku życia. […]

PYTANIE O RELIGIĘ W KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

W dniu 09.02.2015 fundacja wysłała pismo interwencyjne do Dyrekcji Publicznego Przedszkola w Tucznie w sprawie deklaracji uczęszczania lub nieuczęszczania umieszczonej w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola. Deklaracja tego rodzaju nie może być ujęta we wniosku o przyjęcie dziecka. Dotyczy to zarówno przedszkoli jak i szkół. Udział w lekcjach religii i ich organizowanie odbywa się na […]

List do MEN w sprawie podręcznika “Ku Dziecku”

W dniu 08.01.2015 fundacja wysłała pismo do MEN w sprawie zapisów ujętych w podręczniku “Ku dziecku”. “Zastrzeżenia Fundacji budzą niektóre z treści wskazanych w dziewiątej z ww. kategorii, obejmującej cele z obszaru zdolności egzystencjalnych, tj.: – kształtowanie moralności religijnej (zwracanie uwagi na bycie dobrym dla innych ludzi, a także dla zwierząt), – tworzenie okazji do […]

PRZEDSZKOLAKI ZAMIAST NA RELIGIĘ POSZŁY NA MSZĘ

W dniu 16.10.2014 wysłaliśmy pismo do Pani Dyrektor Przedszkola NR 13 w Gdyni w sprawie wyjścia przedszkolaków na mszę podczas realizacji podstawy programowej. Treść pisma: List z 16.10.2014 do Przedszkola nr 13 w Gdyni.pdf Według Dyrekcji przedszkola udział w praktykach religijnych zorganizowano dla uczniów uczęszczających na lekcje religii. Uznano, że uzyskanie zgody rodziców nie jest […]

Religia w przedszkolach w podstawie programowej – działania podjęte przez fundację

W dniu 04.10.2013r. fundacja wysłała pismo do Pani Krystyny Szumilas Minister Edukacji Narodowej, Najwyższej Izby Kontroli oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie organizacji lekcji religii w publicznych przedszkolach, w trakcie zajęć objętych podstawą programową (5 godzin). Odpowiedź z MEN w sprawie religia w przedszk.05.11.2013.pdf Fundacja nie zgadzając się ze stanowiskiem MEN ponownie wysłała list […]

KATECHEZA W ŻŁOBKU?

W dniu 16.10.2014 wysłaliśmy pismo do publicznego żłobka nr 5 w Gdańsku -Wrzeszczu z pytaniami dotyczącymi nauczania katechezy na terenie placówki. Treść pisma: Pismo do żłobka nr 5 gdańsk z dnia 16.10.2014.pdf Niestety listy polecone dwukrotnie nie zostały przyjęte przez adresata. W związku z tym w dniu 27.10.2014 wysłaliśmy pismo do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Treść […]

Dzieci nieuczestniczące w religii siedzą w tej samej sali – list do fundacji

“Chciałabym opisać sytuację u mojego syna w przedszkolu,być może ktoś ma podobną.Mój synek wraz z czwórką innych dzieci jest na liście osób nieuczestniczących w zajęciach religii w przedszkolu.Kiedy z zainteresowaniem zapytałam się Pani wychowawczyni ,co się dzieje z moim dzieckiem w czasie odbywających się zajęć usłyszałam ,że dzieci siedzą w tej samej sali tyle,że z […]

Jasełka w przedszkolu – list do fundacji

“Regularnie czytuję Wasze listy do fundacji. Trochę mnie one podnoszą na duchu, chociaż czasami dobijają niestety. List pani z 5. grudnia właściwie mogłabym napisać ja. Zapewne zmieniając tylko nazwę przedszkola (…)i liczbę dzieci z grupy zerowej nieuczęszczających na zajęcia dodatkowe z religii do jednego – mojego syna. Piszę właściwie po to, żeby Państwo zauważyli, że […]

Religia nieodpłatnie w oddziałach przedszkolnych i w ramach podstawy programowej – stanowisko MEN

Oficjalne stanowisko MEN: „Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji, Państwo zagwarantowało w art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej […]