Świeckie państwo WPISY

Dekalog na budynkach szkół publicznych w Tuszowie Narodowym – interwencja Fundacji

W dniu 19 czerwca fundacja wysłała pismo do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z prośbą o podjęcie działań nadzorczych mających na celu doprowadzenie do przestrzegania praw ucznia tj. niedyskryminowanie uczniów ze względu na wyznanie lub jego brak, a jednocześnie doprowadzenie do zdjęcia tablic z budynków szkół. Link: Pismo do Kuratorium w sprawie tablic z dekalogiem na szkołach.pdf […]

“Boleśnie powróciły w ostatnim czasie wypowiedzi, że w Polsce rządzi Konstytucja, a nie Ewangelia” – interwencja Fundacji

W dniu 21 sierpnia Fundacja zwróciła się z pismem do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o rozważenie wystąpienia do Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie z notą dyplomatyczną obejmującą wezwanie do respektowania przez Stolicę Apostolską zarówno litery, jak i ducha umowy konkordatowej, zgodnie z “wartościami oraz powszechnymi zasadami prawa międzynarodowego, łącznie z normami dotyczącymi poszanowania praw człowieka i […]

Budżet partycypacyjny Bierunia i projekt “Wakacyjne Spotkania z Bogiem” – interwencja Fundacji

W dniu 19.09.2018r. Fundacja zwróciła się z pismem do Burmistrza Miasta Bierunia, prosząc o wyjaśnienia związane z Budżetem Obywatelskim. Jednym z przedstawianych na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego projektów były „Wakacyjne Spotkania z Bogiem”. Po interwencji mieszkańca Bierunia, który zwrócił uwagę, że projekt ten nie spełnia kluczowego kryterium budżetu partycypacyjnego tj. zasady ogólnodostępności, nazwa projektu została […]

“Co to jest rezurekcja i Triduum Paschalne?”- pytania na Kartę Polaka, fundacja pisze do MSZ i RPO

W dniu 29 czerwca fundacja wysłała pisma do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wnioskiem o podjęcie działań nadzorczych. Ze zgłoszeń do Fundacji, a także z doniesień medialnych wynika, iż podczas egzaminów przed konsulem w ramach procedury ubiegania się o Kartę Polaka zadawane są pytania stricte religijne, przykładowo: Co to jest rezurekcja? Co to jest Triduum Paschalne? […]

Wojewoda Małopolski prosi dyrektorów szpitali o promowanie beatyfikacji – interwencja fundacji

W dniu 28.03.2018r. fundacja wysłała pismo do Wojewody Małopolskiego w związku z jego prośbą skierowaną do Dyrektorów Publicznych Szpitali o promowanie beatyfikacji Służebnicy Bożego Miłosierdzia. Pełna treść pisma: Szanowny Pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski Biuro Wojewody Ul. Basztowa 22 31-156 Kraków   sprawa: treść pisma skierowanego do dyrektorów szpitali województwa z prośbą o rozpowszechnianie informacji […]

Olbrzymi wizerunek Chrystusa na fasadzie ratusza – interwencja fundacji

W dniu 03.04.2018r. fundacja wysłała pisma do Burmistrza Góry Kalwarii, Pana Dariusza Zielińskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Zenona Nadstawnego z prośbą o wyjaśnienia dotyczące dekoracji ratusza o treściach religijnych oraz finansowania uroczystości religijnej ze środków publicznych. Pisma do Burmistrza i Rady Miejskiej Góra Kalwaria 030418.pdf W dniu 02.05.2018r. wpłynęła odpowiedź od Burmistrza Miasta i […]

Zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej na www gminy Jedlińsk – interwencja fundacji

W dniu 28.03.2018r. fundacja wysłała pismo do wójta gminy Jedlińsk, z prośbą o przywrócenie świeckiego charakteru urzędowi publicznemu, w związku z zaproszeniem na Misterium Męki Pańskiej, jakie umieszczono na stronie internetowej urzędu. Pełna treść pisma:   Szanowny Pan Kamil Dziewierz Wójt Gminy Jedlińsk Ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk   Dot.: zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej […]

Sprzeciwiamy się umożliwieniu powierzenia wychowawstwa nauczycielom religii – pismo fundacji do MEN

Dnia 08.03.2018r. fundacja skierowała pismo do Podsekretarza Stanu w MEN, w ramach konsultacji projektu, którego celem jest m.in. umożliwienie katechetom objęcia wychowawstwa w klasach. Nie ma w polskim porządku prawnym normy prawnej upoważniającej dopuszczenie do pełnienia funkcji wychowawcy dzieci lub młodzieży szkolnej zakonnicy, księdza, zakonnika, katechety lub innej osoby upoważnionej na podstawie imiennego pisemnego skierowania […]

Dyrektor szpitala w Krakowie podczas delegacji w Watykanie prosi o modlitwę o rozwój placówki

W dniu 13.02.2018r. fundacja wysłała pismo do Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego, dr Anny Prokop-Staszeckiej z prośbą o udostępnienie informacji publicznej związanej z delegacją do Watykanu. Pytamy o to jaki był koszt delegacji, jakie było uzasadnienie tej wizyty w kontekście celów statutowych szpitala oraz czy dyrekcja szpitala w ciągu ostatnich 5 lat delegowała pracowników szpitala do innych […]

Indoktrynacja na tablicy ogłoszeń urzędu w gminie Łęczyce? – interwencja fundacji

W dniu 16.11.2017r. fundacja wysłała pismo do Pani Marii Łapczuk, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach, z wnioskiem o niezwłoczne przywrócenie neutralnego światopoglądowo charakteru urzędu. Pełna treść pisma: Pismo do Gminy Łęczyce religia na tablicy ogłoszeń.pdf W dniu 24.11.2017r. wpłynęła odpowiedź od Kierownik Ośrodka, w którym stwierdza, że po zapoznaniu się się z dołączoną do […]

Dziękujemy za 1 %

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy przekazali nam 1% podatku. Otrzymaliśmy w tym roku 138 693,77 zł. To dla nas ogromna radość, że obdarzyli nas Państwo zaufaniem i chcecie wspólnie z nami dbać o świecką Polskę oraz prawa mniejszości bezwyznaniowej. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na działania i rozwój projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach […]

Burmistrz i Rada Miasta zapraszają na mszę rzymskokatolicką za pośrednictwem strony urzędu – interwencja Fundacji

W dniu 26.04.2017r. Fundacja w odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od mieszkańców Przasnysza, zwróciła się do Burmistrza Przasnysza oraz Rady Miejskiej z prośbą o przywrócenie charakteru świeckiego urzędom publicznym w Przasnyszu. W ostatnich dniach na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysza pojawił się następujący komunikat: „Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu Burmistrz Przasnysza zapraszają na uroczystą Mszę Świętą […]

Wyślij list do Prezydenta Lublina, zapytaj czym jest świeckość urzędu

W dniu 07.04.2017 r. otrzymaliśmy do wiadomości, pismo wysłane przez lubliniankę Panią Katarzynę Hołdę do Prezydenta Miasta Lublina Pana Krzysztofa Żuka, w sprawie wizerunku Karola Wojtyły umieszczonego na elewacji Ratusza. “Szanowny Panie Prezydencie,   w pierwszych dniach kwietnia b.r. na głównej elewacji Ratusza, tuż obok drzwi i tej samej wielkości, co drzwi pojawiło się zdjęcie […]

Spotkanie konsultacyjne z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz debata o prawie do wolności wyznania

Dziś przedstawiciele Fundacji WoR uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi z woj. lubelskiego oraz w debacie zorganizowanej przez Rzecznika “Prawo do wolności sumienia i religii w świetle art. 53* Konstytucji RP”. Dziękujemy Rzecznikowi za zaproszenie i zorganizowanie debaty. Żałujemy, że tego rodzaju rozmowy nie są stałym elementem debaty publicznej w mediach […]

Zespół parlamentarny ds. przeciwdziałania ateizacji

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 10) wyraźnie podkreśla, iż „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań”. Konstytucja RP (art.25 ust. 2) stanowi, iż „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.” Jak powyższe zapisy aktów […]

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z UCHODŹCAMI 15.10.2015

Fundacja Wolność od Religii dołączyła do Akcji “Dzień Solidarności z uchodźcami 15 października 2015”. W Dniu Solidarności z Uchodźcami może wziąć udział każda instytucja publiczna, prywatna i pozarządowa. I każdy z nas, obywatelek i obywateli naszego kraju … Więcej informacji o Dniu Solidarności z Uchodźcami  na stronie: http://uchodzcymilewidziani.com Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1647072715535224/ W związku z […]

Rektor UMCS S.Michałowski zachęca pracowników i studentów do udziału we mszy

“W związku z Mszą Świętą z okazji inauguracji roku akademickiego 2015/2016” rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski ogłosił w dniu 5 października br. od godz. 10.00 do godz. 13.00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie). Jednocześnie zachęca pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu do udziału w nabożeństwie.

ODPOWIEDŹ FUNDACJI W SPRAWIE NAGRODY PREMIER KOPACZ DLA KS. HOŁDY

W dniu 29.05.2015 wysłaliśmy odpowiedź do prof. dr hab. P. Węgleńskiego, Przewodniczącego Zespołu ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów w sprawie nagrody od premier E. Kopacz dla ks. Hołdy za doktorat “TEISTYCZNE PODSTAWY NAUKI Epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga”. Pełna treść pisma: Odpowiedz fundacji w sprawie nagrody ks. Hołda.pdf Naszą poprzednią korespondencję w tej sprawie znajdą […]

Chcesz zostać lekarzem? Powiedz księdzu co sądzisz o in vitro

Obowiązkowy, 12 miesięczny staż podyplomowy dla absolwentów uczelni medycznych obejmuje kurs bioetyki.  Kurs bioetyki proponowany studentom przez Izbę Lekarską w Poznaniu prowadzony jest przez księdza Kościoła rzymskokatolickiego. Staż kończy się egzaminem którego zaliczenie niezbędne jest do zostania lekarzem czy lekarzem stomatologii. Prowadzący wykłady ksiądz porusza zagadnienia takie jak prokreacja czy mrożenie zarodków w procedurze in vitro. […]

NAGRODA OD PREMIER KOPACZ ZA DOKTORAT KS. HOŁDY “TEISTYCZNE PODSTAWY NAUKI Epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga”

W dniu 17.02.2015 wysłaliśmy pismo do Pani Premier Ewy Kopacz w sprawie nagrody, którą przyznała ks. Miłoszowi Hołdzie za książkę “TEISTYCZNE PODSTAWY NAUKI Epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga”. Nagroda  przyznana została w ramach nagród za wybitne osiągnięcia naukowe, w kategorii “wyróżnione doktoraty”. Fundacja prosi w piśmie o wyjaśnienie, dlaczego Premier RP uznaje za zasadne nagradzanie […]