O Fundacji WPISY

Sprawozdania Roczne

Sprawozdania finansowe z działalności fundacji od 2012r.

Historia

Fundacja Wolność od Religii została powołana z chęci podejmowania działań związanych z informowaniem opinii publicznej w kwestiach dotyczących ateizmu, promowaniem konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła i Państwa, a także zapobiegania praktykom dyskryminacyjnym wobec mniejszości bezwyznaniowej. Kroki milowe Fundacji Wolność od Religii: Czerwiec 2011 Podpisanie aktu założycielskiego przez fundatorów Dorotę Wójcik oraz Andrzeja Wójcika (zbieżność nazwisk). Luty […]

Misja i cele

Misja: Ochrona praw mniejszości bezwyznaniowej oraz obrona przed religią. Wizja: Polska w której rozdział Państwa od Kościoła nie jest wyłącznie teoretyczny. Polska, w której władza zachowuje bezstronność w sprawach światopoglądowych. Polska, w której wyznanie jest sprawą prywatną każdego obywatela. Polska, w której edukacja publiczna pozbawiona jest indoktrynacji (na rzecz myślenia krytycznego i kształtowania postaw obywatelskich). […]

Zespół Fundacji

Informacje o składzie zarządu, rady i członkach Fundacji Wolność od Religii.

Partnerzy Fundacji

Tutaj publikujemy listę podmiotów i osób będących partnerami naszej fundacji.