JAK ŚWIĘTY PATRON WPŁYWA NA ŻYCIE SZKOŁY?

Artykuł GW z 16.01.2015 o naszych wynikach badań ankietowych dyrektorów szkół, które prowadziliśmy podczas realizacji projektu “Równość w szkole”.
“W co trzeciej placówce – przed Bożym Narodzeniem – nauczyciele organizują w trakcie lekcji próby do jasełek. – W prawie 18 procentach szkół rekolekcje organizowane są czasami na terenie szkoły – mówi Dorota Wójcik, szefowa Fundacji “Wolność od religii”.

Cały tekst:

http://lublin.gazeta.pl/Jak_swiety_patron_wplywa_na_zycie_szkoly.html