Każdy, kto daje ci system wierzeń, jest twoim wrogiem