Kontakt

Fundacja Wolność od Religii

ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin
tel. 531 971 030
e-mail: fundacja.wor@gmail.com

NIP: 712-326-74-31     KRS: 0000403073     REGON: 061356560
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 81 1030 0019 0109 8530 0037 8517