Szkole nie wolno pytać czy uczeń nie będzie uczestniczył w rekolekcjach – interwencja Fundacji

W dniu 11 marca fundacja zwróciła się z wnioskiem do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Włochy oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeprowadzenie działań nadzorczych wobec Dyrekcji Szkoły Publicznej nr 227 w Warszawie przy ul. Astronautów 17, celem przywrócenia świeckiego charakteru placówki.

Rodzice uczniów uczęszczających do wskazanej powyżej placówki oświatowej otrzymali w ostatnich dniach do podpisania druk oświadczenia pod nazwą ZGODA NA UDZIAŁ W REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH, w którym zobowiązano rodziców uczniów do zakreślenia, że NIE WYRAŻAJĄ ZGODY na uczestniczenie dziecka
w rekolekcjach.

Pytanie rodziców o to, czy ich dziecko nie będzie uczestniczyć w uroczystościach religijnych jakiegokolwiek wyznania zmusza do ujawnienia przez pytanego swego światopoglądu. Pytanie to jest pytaniem o wyznanie lub jego brak, pytaniem o praktykowanie danej religii, w sposób oczywisty naruszającym dyspozycje Konstytucji RP art. 53 ust. 7  Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.”

Pełna treść pisma:

Pismo do UM Wawa Włochy MKO rekolekcje.pdf