Wojewoda Małopolski prosi dyrektorów szpitali o promowanie beatyfikacji – interwencja fundacji

W dniu 28.03.2018r. fundacja wysłała pismo do Wojewody Małopolskiego w związku z jego prośbą skierowaną do Dyrektorów Publicznych Szpitali o promowanie beatyfikacji Służebnicy Bożego Miłosierdzia.
Pełna treść pisma:

Szanowny Pan Piotr Ćwik

Wojewoda Małopolski

Biuro Wojewody

Ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

 

sprawa: treść pisma skierowanego do dyrektorów szpitali województwa z prośbą o rozpowszechnianie informacji dotyczącej uroczystości beatyfikacyjnej

 

Szanowny Panie Wojewodo,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w związku z pismem wojewody do Dyrektorów Szpitali Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018r., będącym jednocześnie prośbą o „pomoc w rozpowszechnianiu informacji dotyczącej uroczystości beatyfikacyjnej Służebnicy Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach” i wyeksponowanie, załączonych przez Pana Wojewodę plakatów i ulotek, promujących to wydarzenie w kierowanych przez nich placówkach publicznych.

Postępowanie powyższe narusza postanowienia Konstytucji RP tj. Art. 25 ust. 2 „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym” a także przeczy zapisom Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania Art. 10. Ust. 1 ”Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań”.

Ponadto, korzystając z okazji, zwracam się do Pana z pytaniem o to, jaki komunikat władze wojewódzkie chcą w ten sposób przesłać do mieszkańców, obywateli należących do mniejszości bezwyznaniowej i mniejszości wyznaniowych? Czy Wojewoda przestrzega podczas pełnienia swojej funkcji, konstytucyjnej zasady ochrony mniejszości religijnych i światopoglądowych?

Z szacunkiem

Dorota Wójcik

prezeska zarządu

pismo do dyrektorów szpitali wojewody do wstawienia na stronę