Zespół parlamentarny ds. przeciwdziałania ateizacji

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 10) wyraźnie podkreśla, iż „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań”.
Konstytucja RP (art.25 ust. 2) stanowi, iż „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.”
Jak powyższe zapisy aktów prawnych mają się do istnienia Zespołu Parlamentarnego ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski?

zespoł przeciwdziałąnia ateizacji