Pisma do Rzeczników w sprawie religii w przedszkolach w podstawie programowej

W dniu 11.12.2014 r. fundacja wysłała pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka związane z praktyką organizowania lekcji religii w przedszkolach w czasie realizowania podstawy programowej. W piśmie prosimy o podjęcie, w ramach posiadanych kompetencji i autorytetu, stosownych działań ukierunkowanych na rzeczowe i pełne wyjaśnienie przez Ministra Edukacji Narodowej wszelkich wątpliwości i pytań zawartych w … Czytaj dalej Pisma do Rzeczników w sprawie religii w przedszkolach w podstawie programowej