Podpisanie aktu założycielskiego przez fundatorów Dorotę Wójcik oraz Andrzeja Wójcika (zbieżność nazwisk).

Historia Fundacji

Podpisanie aktu założycielskiego przez fundatorów Dorotę Wójcik oraz Andrzeja Wójcika (zbieżność nazwisk przypadkowa).