Ochrona praw mniejszości bezwyznaniowej oraz obrona przed religią.

Polska, w której rozdział Państwa od Kościoła nie jest wyłącznie teoretyczny.

Polska, w której władza zachowuje bezstronność w sprawach światopoglądowych.

Polska, w której wyznanie jest sprawą prywatną każdego obywatela.

Polska, w której edukacja publiczna pozbawiona jest indoktrynacji (na rzecz myślenia krytycznego i kształtowania postaw obywatelskich).

Polska, w której instytucje publiczne są neutralne światopoglądowo i politycznie.

Więcej

Sprawozdania finansowe i merytoryczne

Poznaj nasz zespół

Publikacje

Zapoznaj się z publikacjami

Zobacz wszystkie publikacje

Wolność sumienia niepełnoletnich

0 zł

Poradnik Skutecznej Interwencji

0 zł

Rekomendacje dla szkół

Rekomendacje dla szkół

0 zł

Badania Społeczne

Zapoznaj się z badaniami.

czytaj więcej

Raport badania ankietowe 2022

Pobierz raport

Raport z badania ankietowego w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii”

Pobierz raport

Raport z badań ankietowych wśród dyrektorów szkół woj. lubelskie

Pobierz raport

Wydarzenia