Darczyńcą Fundacji Wolność od Religii może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunek bankowy fundacji, w tytule wpisując „Darowizna na cele statutowe”. Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub przelewu online za pośrednictwem usługi Przelewy24.

Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Fundacją może nastąpić na dwa sposoby. Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane na adres siedziby fundacji (ul. Fryderyka Chopina 41 lok. 2, 20-023 Lublin; fundacja.wor@gmail.com).

W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.

 1. Strona internetowa wolnoscodreligii.pl jest prowadzona przez Fundację Wolność od Religii (ul. Fryderyka Chopina 41 lok. 2, 20-023 Lublin).
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelew — płatność następuje przelewem na rachunek Fundacji Wolność od Religii,
  2. karta płatnicza — Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
  3. przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez Przelewy24.
   Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez usługę Przelewy24.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Fundacji.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy na stronie internetowej fundacji.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.