SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2018R.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2017R.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2016R.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2015R.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2014r.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2013r.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2012r.: