SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2020 R.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2019 R.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2018 R.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2017 R.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2016 R.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2015 R.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2014 R.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2013 R.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2012 R.: