Raport badania ankietowe 2022

Pobierz raport

Raport z badania ankietowego w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii”

Pobierz raport

Raport z badań ankietowych wśród dyrektorów szkół woj. lubelskie

Pobierz raport