Podziękowania za darowiznę

Aktualności

Fundacja składa podziękowania przebywającemu na emigracji Panu Waldemarowi Zboralskiemu, który wpłacił na konto Fundacji 6 300 zł. (na billboardy w Zielonej Górze, Toruniu, Łodzi i Szczecinie).
Jest to ogromne wsparcie finansowe naszych działań i tym samym chcielibyśmy szczególnie Panu podziękować.