1 maja 2013 r. Gliwice, przedpremiera drugiej społecznej kampanii ateistów

Aktualności Działania Kampanie Billboardowe

Już jutro tj. 1 maja w Gliwicach przy ul. Rybnickiej przez najbliższy miesiąc będzie wyświetlana na telebimie grafika plakatu z drugiej, ateistycznej kampanii billboardowej. http://www.lumenet.pl/oferta .
Kampania kładzie szczególny nacisk na zapoznanie Polaków ze szczegółową treścią Konstytucji, zwłaszcza artykułów 25 i 53 odnoszących się do neutralności światopoglądowej kraju oraz rządzących. Władza ustawodawcza wg. art. 25 ma obowiązek zachowania neutralności w celu zabezpieczenia interesów osób zarówno wierzących jak i niewierzących. Wszystkim Polakom powinno zależeć na tym, aby Konstytucja RP była przestrzegana, a żadne z wyznań i Kościołów nie byłoby faworyzowane względem innych. W kraju, w którym religia jest kwestią wyłącznie prywatną, a rządzących cechuje neutralność światopoglądowa, każdy obywatel czuje się jak „u siebie”.
Kampania będzie protestem przeciwko wykorzystywaniu przez parlamentarzystów mównicy sejmowej do demonstrowania swojej pogardy wobec jakiejkolwiek grupy obywateli i zastępowaniu mową nienawiści merytorycznych argumentów (odniesienie neutralności do ostatnich głosowań z sprawie związków partnerskich, in-vitro, aborcja; dot. symboli religijnych w placówkach publicznych, finansowania kościołów z budżetu państwa).