Dyskryminacja ateistów w Sejmie RP – zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji

Aktualności Działania Przestrzeń publiczna

Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Efekty pracy i skład osoby zespołu (link):
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADZESP&Zesp=150&fb_source=message

Konstytucja RP Art. 25 ust. 2

Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.