Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły z pytaniem o udział w lekcjach religii – apel fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W związku z tym, iż duża część placówek oświatowych nie stosuje się do zapisów Rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach pragniemy rozpocząć kolejną kampanię informacyjną.

Prosimy Was o informację, które ze szkół domagają się składania we wnioskach o przyjęcie do szkół oświadczeń, że uczeń będzie uczestniczył w zajęciach z religii. Do zgłoszonych szkół fundacja roześle pisma informacyjne.