Obowiązkowa msza w szkole w Kolbuszowej – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Dziś wysłaliśmy pismo do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie zorganizowanej przez dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej obowiązkowej mszy świętej dla uczniów i nauczycieli o treści:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w związku z dyskryminującymi praktykami związanymi z organizacją zajęć szkolnych w dniu 27 kwietnia 2014 tj. w niedzielę w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej placówki wymaga się od wszystkich uczniów i nauczycieli uczestnictwa w mszy świętej organizowanej w kościele pw. Św. Brata Alberta. Dzień 27 kwietnia 2014 r. według informacji podanej przez dyrekcję placówki jest „OBOWIĄZKOWYM dniem pracy dla wszystkich uczniów z klas IV-VI i nauczycieli (za ten dzień dniem wolnym będzie 25.06.2014)”, a program szkolny obejmuje w tym dniu 1,5 godzinną mszę, przemarsz do Gimnazjum oraz odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej z okazji kanonizacji Jana Pawła II.

W Konstytucji RP w art. 25 ust. 2 znajduje się informacja, iż „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”. Tym samym dyrektor Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej jako przedstawiciel władz publicznej szkoły, nie zachowuje bezstronności w sprawie przekonań religijnych, uznając, iż wszyscy pracownicy szkoły, a także jej uczniowie wyznają światopogląd rzymskokatolicki i mają w związku z tym obowiązek uczestniczyć w mszy świętej.

W art. 53 ust. 6 Konstytucji RP mowa jest o tym, że „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych”. Wymaganie obecności w kościele od wszystkich uczniów jest próbą wprowadzenia takiego przymusu.

Ponadto w myśl art. 2 Konstytucji, Polska jest „demokratycznym państwem prawnym”. W systemie demokratycznym jedną z podstawowych zasad jest zasada poszanowania praw mniejszości, czyli również zakaz dyskryminacji mniejszości światopoglądowych. Jest to swoiste ograniczenie władzy większości społeczeństwa, w tym większości rodziców współdecydujących o praktykach w szkole publicznej, sprzecznych z zapisami Konstytucji.

Dyrektor szkoły wymagając od uczniów i nauczycieli uczestnictwa we mszy św. w kościele rzymskokatolickim wymaga de facto ujawnienia przez nich swego światopoglądu co sprzeczne jest z zapisem Konstytucji dotyczącym nieujawniania swego światopoglądu (art. 53. ust. 7). Tymczasem szkoła publiczna ma obowiązek kształtowania u dzieci szacunku wobec ludzi o różnych przekonaniach światopoglądowych.

Nasza fundacja wielokrotnie spotyka się z uzasadnianiem praktyk religijnych w miejscach publicznych, w tym w szkołach, brakiem wyrażanego sprzeciwu. Wiemy, że rodzice obawiają się zgłaszać tego typu sprawy do dyrekcji szkół ze względu na częsty brak zrozumienia i kłopoty, które mogą spotkać dzieci ze strony nauczycieli i rówieśników. Brak sprzeciwów oraz wieloletnia praktyka nie mogą być uzasadnieniem tego typu działań. Dyrektor szkoły powinien naszym zdaniem wykazywać się troską o wszystkich uczniów oraz wrażliwością, która pozwala uniknąć krzywdzących sytuacji, nie czekając na protesty ze strony rodziców.

Zwracam się do Pana z prośbą o przeprowadzenie kontroli w powyższej placówce, a także wyciągnięcie konsekwencji wobec dyrektora placówki, który według powyższych informacji naruszył postanowienia Konstytucji RP.

Uprzejmie prosimy także o informację w sprawie działań podjętych w sprawie.  

Skan pisma:

http://wolnoscodreligii.pl/kolbuszowa_msza_obowiazkowa_kurator.pdf

Skan odpowiedzi, którą Fundacja otrzymała z Kuratorium:

http://wolnoscodreligii.pl/kolbuszowa_kurator_odpowiada.pdf

Media o sprawie:

http://www.tokfm.pl/Tokfm/Kolbuszowa__Obowiazkowa_msza_swieta_dla_uczniow_i.html

http://www.tokfm.pl/Tokfm/Uczniowie_mieli_obowiazkowo_pojawic_sie_na_mszy_w.html