Apel fundacji do parlamentrzystów Platformy Obywatelskiej w sprawie uboju rytualnego

Aktualności Działania Przestrzeń publiczna

Dziś wysłaliśmy e-mailowo do parlamentarzystów PO apel o odrzucenie projektu Ustawy o uboju rytualnym o następującej treści:

Szanowni Państwo, Posłanki i Posłowie Platformy Obywatelskiej na Sejm RP

W związku z zaplanowanym na dzień 5 czerwca 2014 roku posiedzeniem Sejmu, podczas którego odbędzie się czytanie „Obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 2349), który zmierza do ponownego wprowadzenia  do polskiego porządku prawnego możliwości uboju zwierząt w rzeźniach bez ich uprzedniego ogłuszenia, w ramach tzw. uboju rytualnego proszę o głosowanie przeciwko tej inicjatywie i odrzucenie tego projektu.

Podkreślam, że Prokurator Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w opinii z dnia 22 maja 2014 roku do ww. projektu stwierdził, że „przedstawiony do zaopiniowania obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt zasługuje na negatywną ocenę” m.in. z następujących powodów:

a)        „praktykowanie uboju rytualnego godzi w moralność publiczną i nie jest obojętne z punktu widzenia zdrowia obywateli”,

b)    „istnieje zasadniczą wątpliwość, czy wobec dokonania w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie przewidzianym przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, notyfikacji Komisji Europejskiej wyższego standardu ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowych regulacji obniżających ten standard można uznać za dopuszczalne”.

Niezależnie od powyższego stanowiska Prokuratora Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej należy podkreślić, co następuje.

1. Świat nauk biologicznych i świat praktyków weterynarii stwierdził, że zarzynanie zwierząt bez ich uprzedniego ogłuszenia, w tym w ramach tzw. uboju rytualnego to zadawanie zwierzętom dodatkowych cierpień, które są nie do zaakceptowania w Europie XXI wieku.

Linki

Stanowisko Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej

http://www.vetpol.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=398:stanowisko-krl-w-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-zwierzt&catid=191:prawo&Itemid=27

Stanowisko przedstawicieli nauk biologicznych

http://rytualny.pl/data/uploads/pdf/naukowcy-do-premiera.pdf

2. Co istotne lobby mięsne nie kryje już, że chodzi w zasadzie tylko o pieniądze, które kilku rzeźników może zarobić na zarzynaniu zwierząt bez ich uprzedniego ogłuszenia, pod nadzorem muzułmańskich i żydowskich urzędników religijnych, celem exportu mięsa halal i mięsa koszernego na Bliski Wschód.

Co równie istotne, o czym nie wiedzą polscy konsumenci tylnie części zarżniętych w ten sposób zwierząt, jako mięso „niekoszerne” i „nie halal” jest przeznaczane na rynek polski bez odpowiedniego oznaczenia.

3.     Badanie przeprowadzone w dniach 9-15 maja 2013 roku na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1101 osób wskazują że 65 % Polaków jest przeciw dopuszczalności uboju rytualnego na terytorium RP.

Platforma Obywatelska jako partia polityczna, której przyświeca idea modernizacji państwa głosując za wprowadzeniem takich barbarzyńskich praktyk  w sposób ostentacyjny odwraca się od swojego „twardego” jak i „potencjalnego” elektoratu.

Z poważaniem

Zespół Fundacji Wolność od Religii