Zajęcia z etyki i religii w roku szkolnym 2014/2015 – kampania informacyjna fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Od 1 września wchodzą w życie nowe zasady organizacji zajęć  z religii i etyki. Dotyczą one zniesienia kryterium uzależniającego tworzenie grupy międzyszkolnej/pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów oraz doprecyzowania formy wyrażenia życzenia w sprawie udziału w zajęciach z religii lub etyki.

Dziś wysłaliśmy pismo w tej sprawie do szkoły podstawowej w Tucznie, która nie zmieniła treści kart zapisu dzieci do klas pierwszych dostępnych na stronie internetowej.

Kampania „Religia i etyka w szkole” prowadzona jest przez Fundację od ubiegłego roku. Obecnie kontynuujemy działania w zakresie informowania szkół o zmianach w Rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji zajęć z religii i etyki, które wchodzą w życie 01.09.2014

http://men.gov.pl/index.php/1181-informacja-w-sprawie-zasad-organizowania-nauki-religii-i-etyki-w-roku-szkolnym-2014-2015