Szkolna msza w VII LO w Krakowie – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Dziś wysłaliśmy pismo do dyrekcji VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie w sprawie organizacji „SZKOLNEJ MSZY ŚWIĘTEJ” organizowanej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Treść pisma:

Dyrekcja VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ul. Grzegórzecka 24

31-531 Kraków

Szanowni Państwo,

z informacji umieszczonej na stronie internetowej VIII LO w Krakowie wynika, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 dla klas II oraz zajęcia obowiązkowe w dniu 1 września będą rozpoczynały się Szkolną Mszą Świętą. Według udostępnionej informacji uczniowie oraz wychowawcy klas II powinni stawić się przed wejściem do szkoły o godz. 11.30, skąd nastąpić ma odprowadzenie klas do kościoła (na godz. 11.50).

W związku z powyższym fundacja ma wątpliwości, czy dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na lekcje religii. Mamy również wątpliwości, czy wychowawcy zostali zaproszeni do uczestnictwa we mszy przez dyrektora placówki czy udział ich jest obligatoryjny, gdyż msza została wpisana w rozkład zajęć szkolnych?

Czy szkoła zapewnia opiekę nauczyciela uczniom, którzy pozostaną w szkole np. tym nieuczestniczącym w lekcjach katechezy rzymsko-katolickiej?

Nie jest naszą intencją krytyka współpracy szkoły ze wspólnotami i instytucjami religijnymi. Pragniemy jedynie, by w bardzo delikatnych z natury kwestiach światopoglądowych brano zawsze pod uwagę prawa, wolność sumienia mniejszości oraz uczucia wszystkich uczniów i nauczycieli.

Pragniemy w tym miejscu również przypomnieć o zapisach Konstytucji m.in. art. 53 punkt 6 mowa jest o tym, że „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Z poważaniem

Dorota Wójcik

prezeska zarządu

Skan pisma:

http://wolnoscodreligii.pl/msza_rozpoczecie_lo_krakow.pdf